Huisvesting » Andere Huisvestingsbijstand » Goedkopere energie tijdens uw arbeidsongeschiktheid

Goedkopere energie tijdens uw arbeidsongeschiktheid

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 14 november 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Financieel kwetsbare personen, ouderen en mensen met een beperking kunnen aanspraak maken op het sociaal tarief voor energie en gas. Dat is er om energieprijzen betaalbaar te houden voor iedereen. Sinds juli 2023 krijgen personen die via de mutualiteit verhoogde tegemoetkoming ontvangen, geen sociaal tarief meer. Om te bepalen of u recht hebt op het sociale tarief, wordt gekeken naar uw bron van inkomsten. 

Wat is het sociaal tarief
Financieel kwetsbare personen ouderen en mensen met een beperking kunnen aanspraak maken op het sociaal tarief voor energie en gas

Wat is het sociaal tarief? 

Als u er recht op hebt, zorgt deze federale maatregel ervoor dat de energieprijs op uw energiefactuur automatisch lager is. Het tarief wordt elke 3 maanden herberekend op basis van de laagst beschikbare prijs op de energiemarkt en is niet afhankelijk van de netbeheerder. Ze geldt dus, ongeacht welke energieleverancier u kiest. 

Federale energieregulator CREG berekent tweejaarlijks de efficiëntie van de maatregel, die op jaarbasis gemiddeld 500 euro kan besparen.  Het sociale tarief geldt overal in België en kan uw energieprijzen met 30% doen afnemen.

Als u recht hebt op het sociaal tarief bent u voor de wet een ‘beschermde afnemer’. Dat wil zeggen dat u ook recht hebt op prijsverminderingen voor onder meer water en huur-en isolatiepremies, net als onder meer kortingsbonnen voor de aankoop van onderhoudsmateriaal.

U kunt ook lezen: Recht op maatschappelijke integratie in België

Wie heeft er recht op? 

U kan in aanmerking komen voor het sociaal tarief voor energie en gas, als u of iemand op uw domicilieadres een uitkering of tegemoetkoming aan het inkomen ontvangt. Niet eender welke uitkering volstaat hierbij. U dient een rechtmatige uitkering te ontvangen van de federale pensioendienst, IRISCARE, het OCMW, de Zorgkas of de FOD Sociale Zekerheid

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend, zodat rechthebbenden geen tijd hoeven te maken voor een aanmeldingsprocedure. Om te kijken of u automatisch recht hebt, klik hier.

Ook kinderen die recht hebben op een zorgtoeslag dankzij een groeipakket kunnen er aanspraak op maken: voor gehandicapte kinderen is dat zo tot hun 21ste. 

De maatregel is er voor volledige of overwegende (60%) vormen van arbeidsongeschiktheid. Ze geldt niet (meer) voor zij die afhankelijk zijn van de mutualiteit, voor tweede verblijven of voor bedrijven en organisaties. Andere uitzonderingen vindt u hier. 

Ook huurders van een sociaal appartement kunnen aanspraak maken op het sociaal tarief. In dit geval sluit de eigenaar van uw woning een contract af met de netbeheerder en is het aan hem of haar om een aanvraag te doen voor de prijsvermindering.

Om na te gaan of u al dan niet in aanmerking komt, kan u hier terecht. 

Wat als ik in aanmerking kom, maar geen sociaal tarief ontvang? 

Acht op de tien rechthebbenden ontvangt automatisch het sociaal tarief: dit kan u verifiëren aan de hand van uw energiefactuur of – aan de hand van een token of een identiteitskaart en kaartlezer – via de online overheid.

Hebt u er recht op, maar krijgt u het niet, dan dient u een attest gericht aan uw energieleverancier aan te vragen bij de sociale instelling waarbij u bent ingeschreven. U dient het te bezorgen aan uw energieleverancier. 

Het kan intern opgesteld worden bij OCMW, de zorgkas, pensioendienst, FOD sociale zekerheid of Iriscare. 

Kan ik het recht op sociaal tarief verliezen? 

Dat kan. Eén keer per jaar controleert de FOD Financiën of u nog steeds rechthebbend bent. Dat is steeds in december. Dit wil zeggen dat als uw recht op sociaal tarief in 2023 verviel, u met ingang van januari 2024 geen recht meer zal hebben. 

Hoe lang duurt mijn aanvraag, en wat als ze niet wordt verwerkt? 

Bij aanvraag, is het belangrijk dat u uw klantnummer en uw adres correct doorgeeft. Zo kan uw applicatie met de juiste persoonsgegevens worden verwerkt. Zo krijgt u binnen de 3 maanden een antwoord, over het sociaal tarief voor mensen met een vervangingsinkomen.

Wat als ik hulp nodig heb? 

Het Contact Center is bereikbaar tijdens werkdagen van 9 tot 17 uur. Het is aangeraden om op voorhand te e-mailen met een duidelijke vraagstelling. 

• Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

• Telefoon 0800 120 33 (gratis nummer)

• Fax 0800 120 57 (gratis nummer)

Het onlineformulier

• E-mail FOD Economie  info.eco@economie.fgov.be

• E-mail FOD Sociale Economie  soc.ener@economie.fgov.be 

Neem alvast uw rijksregisternummer en het klantnummer van bij uw energieleverancier, bij de hand. Dit klantnummer vindt u op uw energiefactuur. 

Wat als mijn energiemaatschappij de applicatie weigert? 

Energieleveranciers zijn bij wet verplicht om het sociaal tarief toe te kennen aan rechthebbenden. In het geval van onterechte weigering kan u steun zoeken bij uw OCMW of de balie van advocaten. Zo kan u stap voor stap begeleid worden, om één van de 500.000 Belgen te worden met verminderde energie-en gasprijs.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…