Gezondheid » Financiële steun voor personen met een beperking » Verschillende tegemoetkomingen voor wie arbeidsongeschikt verklaard is

Verschillende tegemoetkomingen voor wie arbeidsongeschikt verklaard is

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Heeft u een handicap waardoor u niet of slechts beperkt kan werken? Dan heeft u, naargelang de situatie, recht op verschillende tegemoetkomingen. Zo kan u vanaf uw 18e een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming aanvragen. Ook als u op latere leeftijd invalide wordt, zijn er verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld rustpensioen. In dit artikel bespreken we alle soorten uitkeringen voor mindervaliden zodat u de juiste kan aanvragen. 

Belgische uitkeringen voor mindervaliden
In dit artikel bespreken we alle soorten uitkeringen voor mindervaliden zodat u de juiste kan aanvragen

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming, of afgekort IVT, kan aangevraagd worden door mensen met een handicap die maar 1/3 of minder verdienen dan het loon van een valide persoon. Dit geldt zowel voor lichamelijke als psychische beperkingen.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de IVT:

 • Uw handicap moet erkend zijn door de artsen van de DG Personen met een handicap
 • U moet minstens 18 jaar zijn
 • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister
 • U moet gedomicilieerd zijn in België en er verblijven

Aanvraag

Vanaf de maand waarin u 17 wordt, kan u de aanvraag indienen. Dit doet u eenvoudig met uw elektronische identiteitskaart op de website My Handicap. Hier kan u ook uw dossier raadplegen, opvolgen en eventueel aanpassingen. De DG Personen met een handicap behandelt uw aanvraag en stuurt u een brief met de beslissing.  

Afhankelijk van de staat van uw handicap kan de tegemoetkoming voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur toegekend worden.

Bedrag

Het maximumbedrag dat u zal ontvangen, hangt af van uw gezinssituatie en het inkomen van uw huishouden. In maart 2022 werden de tegemoetkomingen verhoogd door de indexatie. Afhankelijk van uw situatie komt het jaarlijkse bedrag op €8.753,24 tot €17.744,19. Om het bedrag voor u te laten simuleren, raden we aan contact op te nemen met uw gemeente of OCMW.

Inkomensvervangende tegemoetkoming
Afhankelijk van de staat van uw handicap kan de tegemoetkoming voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur toegekend worden

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Rustpensioen is er voor ambtenaren die wegens lichamelijke ongeschiktheid niet meer kunnen werken. 

Voorwaarden

Bij een hoofdsambt zijn er geen voorwaarden voor leeftijd noch voor de loopbaan. Bij een bijambt (minder dan 50% van voltijdse prestaties) zijn er wel een voorwaarde: U moet minstens 10 dienstjaren achter de rug hebben, tenzij bij een arbeidsongeval, een ongeval van of naar het werk of bij een beroepsziekte.

Aanvraag

Wanneer MEDEX (of een andere bevoegde medische dienst) je lichamelijke ongeschiktheid uitspreekt, wordt je pensioen automatisch door de FPD toegekend. Is dit niet het geval, dan moet u zelf de aanvraag indienen bij het FPD. 

Bedrag

Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt op dezelfde manier berekend en uitbetaald als een standaard rustpensioen voor ambtenaren. Stel uw pensioen is kleiner dan het gewaarborgd minimumbedrag, dan wordt een supplement toegevoegd om toch het minimumbedrag te kunnen bereiken.

Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
Rustpensioen is er voor ambtenaren die wegens lichamelijke ongeschiktheid niet meer kunnen werken

Integratietegemoetkoming

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die bijkomende onkosten hebben door een vermindering van hun zelfredzaamheid. Dit betekent dat uw handicap u moeilijkheden bezorgt in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een integratietegemoetkoming, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • U moet minstens 18 jaar zijn
 • U moet ingeschreven staan in het bevolkingsregister
 • U moet gedomicilieerd zijn in België en er verblijven
 • Uw handicap moet erkend zijn door DG Personen met een handicap
 • U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid

Aanvraag

Vanaf de maand waarin u 17 wordt, kan u de aanvraag indienen. Dit doet u eenvoudig met uw elektronische identiteitskaart op de website My Handicap. Hier kan u ook uw dossier raadplegen, opvolgen en eventueel aanpassingen. U vult een vragenlijst in over uw zelfredzaamheid. De DG Personen met een handicap behandelt dan uw aanvraag en stuurt u een brief met de beslissing.  

Afhankelijk van de staat van uw handicap kan de tegemoetkoming voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur toegekend worden.

Bedrag

Als uw totale inkomen een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van uw tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag. Enkel het belastbaar inkomen komt hiervoor in aanmerking.

Afhankelijk van het puntensysteem voor zelfredzaamheid wordt uw jaarlijkse tegemoetkoming bepaald:

 • 7 tot 8 punten: € 1.432,35
 • 9 tot 11 punten: € 4.737,64
 • 12 tot 14 punten: € 7.534,59
 • 15 tot 16 punten: € 10.949,76
 • 17 tot 18 punten: € 12.413,81
Integratietegemoetkoming
Om aanspraak te maken op een integratie uitkering moet u ten minste 7 punten scoren op de zelfredzaamheidsschaal

Andere uitkeringen en tegemoetkomingen

Naast bovenstaande voornaamste tegemoetkomingen, zijn er ook nog enkele andere uitkeringen:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering door het ziekenfonds
 • Invaliditeitsuitkering voor werknemers en zelfstandigen van het ziekenfonds

Deze verlopen steeds via het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent en worden meestal automatisch uitgekeerd. Is dit niet het geval, dan zal u enkele formulieren moeten invullen. Neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds.

Hulp van de overheid

Wanneer u een handicap heeft, heeft u verschillende opties om financiële hulp te krijgen van de overheid. Vraag de steun die u nodig heeft aan via My Handicap. Lukt dit niet zelf, dan kan u hulp krijgen van uw gemeente of OCMW. 

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…