Gezondheid » Financiële steun voor personen met een beperking » Belastingvoordelen bij aankoop auto voor gehandicapte persoon

Belastingvoordelen bij aankoop auto voor gehandicapte persoon

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Als persoon met een handicap heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op fiscale voordelen bij de aankoop en het gebruik van een auto. Onder deze belastingvoordelen vallen onder andere een verlaagd btw-tarief van 6%, een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling. Hieronder gaan we dieper in op de fiscale voordelen en de voorwaarden om er gebruik van te kunnen maken. 

Belastingvoordelen voor personen met een handicap bij aankoop van een auto
Om als persoon met een handicap gebruik te maken van de bovengenoemde fiscale voordelen moet er sprake zijn van persoonlijk gebruik van de auto

Welke fiscale voordelen? 

De belastingvoordelen voor een persoon met een handicap bij de aankoop en het gebruik van een auto omvatten: 

  • Een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% bij aankoop van een nieuwe of tweedehandsauto bij een autoverkoper. Op voorwaarde dat u de auto gedurende tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel gebruikt.
  • Een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% op de onderdelen van de auto, de herstellingswerken aan de auto en het onderhoud van de auto. De verkoper moet daarvoor een attest (attest 717) vermelden op uw factuur. De btw kan niet teruggevraagd worden. Dat betekent dat een latere aanpassing aan uw auto gefactureerd kan worden aan 6 % btw, maar dat die btw niet teruggevraagd kan worden.
  • Een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling. 

Wie komt in aanmerking? 

U komt in aanmerking voor de fiscale voordelen bij de aankoop en het gebruik van een auto als: 

  • U volledig blind bent
  • U volledig verlamd bent aan de bovenste ledematen 
  • Uw bovenste ledematen geamputeerd zijn
  • U een blijvende invaliditeit heeft van minstens 50% die rechtstreeks te wijten is aan de onderste ledematen
  • U een militair of burgerlijk oorlogsinvalide bent met een invaliditeitspensioen van ten minste 50%

Voorwaarden fiscale voordelen 

Om als persoon met een handicap gebruik te maken van de bovengenoemde fiscale voordelen moet er sprake zijn van persoonlijk gebruik van de auto

Dit betekent dat: 

  • U zelf in het voertuig aanwezig bent: alleen of samen met iemand anders
  • U met de auto rijdt of passagier in de auto bent

Persoonlijk gebruikt betekent niet dat uw auto nooit door iemand anders mag gebruikt worden als u niet in de auto aanwezig bent. De verplaatsing moet echter wel direct verband houden met uw behoeften. 

Hoe werkt het? 

Vraag een invaliditeitsattest aan om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor een verlaagd btw-tarief. Dit attest wordt afgeleverd door de bevoegde overheid. Welke overheid bevoegd is, hangt af van de aard van uw handicap: 

Neem contact op met uw autoverkoper. Geef aan dat u in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief van 6% en dat u een invaliditeitsattest kan verstrekken.

Nadat de auto is gekocht, moet de verkoper de btw-aangifte indienen bij de belastingdienst. Zorg ervoor dat de verkoper de juiste btw-code (code 73) gebruikt voor de aankoop met het verlaagd tarief.

Verstrek een bewijs van uw handicap aan de belastingdienst. Hiervoor kan u contact opnemen met het btw-kantoor van uw woonplaats

Terugvordering van betaalde btw van 6%

Met een goedgekeurd verlaagd btw-tarief van 6% zijn er mogelijkheden om de betaalde btw op de aankoop van uw auto terug te vorderen via de FOD Financiën. Ook de btw op aanpassingen aan uw wagen kan worden teruggevraagd, maar alleen als deze vermeld staan op de aankoopfactuur van de auto. 

Het is dus essentieel om ervoor te zorgen dat zowel de autoverkoper als de autoaanpasser afspreken om de aanpassingen op de aankoopfactuur te vermelden. Als de aanpassingen niet op de factuur vermeld staan, kan alleen het verlaagd btw-tarief van 6% worden terugbetaald en niet de volledige btw.

Daarnaast heeft u als persoon met een handicap in het Vlaamse Gewest ook nog recht op andere voordelen, zoals een vermindering op uw onroerende voorheffing

Belastingvoordeel voor personen met een handicap

De overheid voorziet enkele fiscale voordelen voor personen met een handicap. Wanneer u een auto wenst aan te kopen of te gebruiken, kan u rekenen op een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21% en een vrijstelling op de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling. Met vragen hieromtrent kan u terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) op het nummer 02 249 30 00.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…