Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Hoe uw IVT aanvragen in België

Hoe uw IVT aanvragen in België

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 23 december 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Heeft u een handicap en kan u daardoor niet of minder werken? Dan heeft u mogelijk recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming als aanvulling op uw loon. In dit artikel bespreken we de voorwaarden om kans te maken op een IVT en leggen we ook uit hoe u de aanvraag hiervoor kan doen.

Wat is een inkomensvervangende tegemoetkoming
Wanneer u moeite heeft om rond te komen door uw handicap kan u een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen

Wat is een inkomensvervangende tegemoetkoming?

Een inkomensvervangende tegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een lager of geen inkomen door hun handicap. Iedereen die minder verdiend dan wat iemand zonder handicap op de arbeidsmarkt zou kunnen verdienen, maakt kans op deze tegemoetkoming.

Wanneer heeft u recht op deze tegemoetkoming?

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden om recht te hebben op een IVT:

 • Uw handicap moet erkend zijn door artsen van DG Personen met een handicap
 • Uw verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap zou verdienen
 • Uw inkomsten én die van uw partner mogen de grens niet overschrijden. Deze hangt af van uw situatie
 • U bent minstens 18 jaar
 • U bent gedomicilieerd in België, ingeschreven in het bevolkingsregister én u verblijft hier

Op deze voorwaarden zijn er wel degelijk uitzonderingen.

IVT onder de 18 jaar

Wie nog geen 18 is, kan toch aanspraak maken op een inkomensvervangende tegemoetkoming wanneer

 • U gehuwd bent of gehuwd bent geweest
 • U een kind ten laste heeft
 • Uw handicap is ontstaan nadat het recht op kinderbijslag wegviel

Kan u als buitenlander ook een IVT krijgen?

Als buitenlander kan u ook kans maken op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Als u bent ingeschreven in het bevolkingsregister, dan heeft u dezelfde rechten als andere Belgen. Bent u niet ingeschreven, dan gelden de nationaliteitsvoorwaarden. Hierbij kan u de tegemoetkoming ontvangen, maar enkel in volgende gevallen:

 • U komt uit een land in de Europese Unie
 • U bent vluchteling
 • U heeft een subsidairebeschermingsstatus
 • U bent staatloos
 • U komt uit het Verenigd Koninkrijk

Wie niet uit de EU komt, maar uit Marokko, Algerije, Tunesië, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland of IJsland, kan ook genieten van de tegemoetkoming in volgende gevallen:

 • U bent student
 • U bent werknemer
 • U bent (overlevende) echtgenoot of woont samen met een werknemer

Wat als u zelfstandige bent?

Ook als zelfstandige kan u een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen. Uiteraard gelden hiervoor wel dezelfde regels als voor werknemers in dienst.

Hoe uw aanvraag indienen?

U kan eenvoudig uw aanvraag indienen via het My Handicap platform. U kan u aanmelden met Itsme of uw e-ID. bij het tabblad ‘Mijn dossier’ kan u dan de aanvraag indienen voor uw tegemoetkoming. Het enige wat u dan nog moet doen, is een vragenlijst invullen en deze versturen.

Als u moeilijkheden heeft om dit zelf te doen, kan u altijd terecht bij uw gemeente of het OCMW voor hulp.

Welk bedrag kan u verwachten?

De hoogte van uw tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen. Omdat dit van persoon tot persoon sterk kan verschillen, kunnen we er geen concrete cijfers op plakken.

De tegemoetkoming is te combineren met andere tegemoetkomingen, maar zal dan mogelijk wat lager liggen. 

Uw gezinssamenstelling

Gezinnen worden opgedeeld in verschillende categorieën om het maximumbedrag te kunnen berekenen.

 • Categorie A: U woont samen met familieleden
 • Categorie B: U woont in een instelling of alleen
 • Categorie C: U woont samen met iemand waarmee u niet verwant bent, u hebt een kind ten laste van minder dan 25 jaar, u hebt co-ouderschap of u woont in een instelling, maar bent gedomicilieerd bij uw partner

Belastbaar inkomen van uw gezin

U krijgt automatisch het maximumbedrag, tenzij het totale inkomen van het huishouden een bepaald bedrag overschrijdt. Dit wordt berekend over het inkomen van 2 jaar geleden en geldt enkel voor het belastbaar inkomen. Zaken als vrijwilligerswerk worden hier niet bijgerekend. 

Impact van uw handicap op uw verdienvermogen

Een arts zal bepalen of uw handicap een invloed heeft op wat u zou kunnen verdienen op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt rekening gehouden met uw opleiding, carrière, uw huidige bron van inkomsten en de reden waarom u gestopt bent met werken.

Hoe uw aanvraag indienen
U kan eenvoudig uw aanvraag indienen via het My Handicap platform

Duur van uw tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden toegekend. Dit hangt volledig af van uw handicap, inkomen en verdienvermogen. 

IVT in België

Wanneer u dus moeite heeft om rond te komen door uw handicap, kan u een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen. Dit doet u eenvoudig via het My Handicap platform, waar alle gegevens van uw handicap reeds centraal verzameld staan. 

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…