Search

Pour des informations en français,

Werkgelegenheid » Pensioen » Pensioen aanvragen? Hier is wat u moet weten als militair personeel

Pensioen aanvragen? Hier is wat u moet weten als militair personeel

Door IntFormalities
Gepubliceerd op 09 juli 2024
Geschatte leestijd: 7 minuten

Pensioenplannen zijn een cruciaal aspect van financiële planning voor iedereen, en dit geldt vooral voor militair personeel in België. Militaire pensioenen, inclusief zowel rust- als vergoedingspensioenen, zijn ontworpen om soldaten te ondersteunen na hun dienst. 

Dit artikel gaat dieper in op de specificaties van deze pensioenen, waarbij de geschiktheid, aanvraagprocessen, berekeningsmethoden, verwachte bedragen en meer worden besproken. Door deze aspecten te begrijpen, kunnen voormalige soldaten ervoor zorgen dat ze de ondersteuning krijgen die ze verdienen voor hun dienst.

Arts bespreekt met militair over militaire pensioenen
Militaire pensioenen bieden essentiële financiële steun voor gepensioneerde soldaten, met bedragen die variëren op basis van rang en dienstjaren.

Wat is een Militair Pensioen?

Een militair pensioen in België omvat verschillende soorten pensioenen die gericht zijn op het bieden van financiële steun aan gepensioneerde soldaten. De twee belangrijkste soorten zijn de aanvraag voor een rustpensioen en aanvraag van vergoedingspensioen. 

Het rustpensioen is voor soldaten die hun dienst hebben voltooid, terwijl het vergoedingspensioen wordt toegekend aan degenen die lijden aan handicaps of verwondingen opgelopen tijdens de dienst. Deze pensioenen, vaak aangeduid als militaire oorlogspensioenen, zorgen ervoor dat soldaten die voor hun land hebben opgeofferd, adequate ondersteuning krijgen.

Wie heeft recht op een militair pensioen? 

Militaire pensioenen zijn beschikbaar voor degenen die hebben gediend in de Belgische Strijdkrachten. De geschiktheid hangt af van verschillende factoren, waaronder de duur van de dienst, de rang en de aard van het ontslag. 

Meestal moet een soldaat een minimum aantal jaren dienen om in aanmerking te komen voor een rustpensioen. Voor vergoedingspensioenen is de geschiktheid gebaseerd op de mate van handicap of verwonding opgelopen tijdens de dienst. De vergoedingspensioenencommissie beoordeelt aanvragen volgens specifieke regelgeving, zoals artikel 279 vergoedingspensioen, om te bepalen wie recht heeft op een pensioen.

Welke documenten zijn er nodig om pensioen aan te vragen?

Voor het aanvragen van een militair pensioen zijn doorgaans de volgende documenten vereist:

 • Identiteitsbewijs (bijv. identiteitskaart, paspoort)
 • Dienstrecord met details over de lengte en aard van de dienst
 • Medische rapporten voor vergoedingspensioenen
 • Ontslagpapieren
 • Bankgegevens voor pensioenbetalingen

Wat is de aanvraagprocedure? 

Het aanvragen van een militair pensioen omvat verschillende stappen:

 1. Vereiste Documenten Verzamelen: Verzamel alle noodzakelijke documentatie.
 2. Aanvraagformulier Invullen: Ga naar https://mycareer.be/nl/index.html. Ga daarna verder via het mypension platform of stuur het op via papieren formulieren naar Federale Pensioendienst, Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel, BELGIË.
 3. Dien de Aanvraag In: Aanvragen kunnen online, per post of persoonlijk bij aangewezen kantoren worden ingediend.
 4. Wacht op Bevestiging: De betreffende autoriteit beoordeelt de aanvraag en stelt de aanvrager op de hoogte van hun beslissing.

Voor een duidelijk visueel overzicht over hoe u uw militair pensioen stap per stap kunt invullen, klik hier en volg de stappen.

Voor alle vragen i.v.m. uw pensioendossier wendt u zich altijd tot www.mycareer.be.

Hoeveel pensioen krijgt u nu bij Defensie?

Het bedrag van het pensioen wordt berekend op basis van verschillende factoren, waaronder:

 • Rang op het moment van pensionering
 • Lengte van de dienst
 • Gemiddeld salaris tijdens de laatste dienstjaren
 • Specifieke toelagen en voordelen

Bijvoorbeeld, het pensioen van een kolonel in het Belgisch leger zou hoger zijn dan dat van een lager gerangschikte officier, wat hun hogere salaris en langere dienstduur weerspiegelt. De perequatie van militaire pensioenen zorgt voor eerlijke aanpassingen over verschillende rangen en dienstjaren.

Om de loopbaanjaren te bepalen moet u uw gewerkte jaren als militair vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,15 en hierbij uw tijdsbonificatie optellen, indien nodig. Het resultaat hiervan vergelijkt u vervolgens met de minimale loopbaanvoorwaarde

Raadpleeg deze tabel waarin u eenvoudig zelf de berekening in grote lijnen kunt doen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het ambtshalve pensioen toegekend op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarop de pensioenleeftijd wordt berekend. U kan ook een pensioen op aanvraag bekomen op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin al de voorwaarden zijn voldaan, en niet langer trimestrieel. 

Voor de pensioenen die ingaan vanaf de maand januari, zijn de leeftijd en duur van de diensten die in aanmerking moeten worden genomen deze die zijn vastgelegd voor het kalenderjaar dat eraan voorafgaat.

Enkel voor de officieren varend
personeel
Lange loopbanen
PensioenP.-leeftijddiensten in jaren
20204640
20214740
20224740
20234840
20244840
20254941
20264941
20275041
20285041
20295141
20305142
20315242
20325242
20335342
20345343
20355443
20365443
20375543
20385643
20395843
Vanaf 20406044
6143

Wat is het verwachte pensioenbedrag en de duur?

Pensioenbedragen variëren sterk. Een gemiddelde gepensioneerde soldaat kan enkele duizenden euro’s per maand ontvangen, afhankelijk van hun rang en dienstjaren. 

Pensioenen worden doorgaans levenslang uitbetaald aan de gepensioneerde, met voorzieningen voor echtgenoten en afhankelijke personen in geval van overlijden van de gepensioneerde. 

Begrijpen hoeveel pensioen je krijgt bij Defensie kan helpen bij toekomstige financiële planning.

Verwerkingstijd en Eerste Betaling

De verwerkingstijden voor militaire pensioenen kunnen variëren van enkele maanden tot een jaar, afhankelijk van de complexiteit van het geval en de volledigheid van de ingediende documentatie. 

De eerste betaling wordt meestal kort na goedkeuring van de aanvraag gedaan, met terugwerkende betalingen voor eventuele vertragingen. 

Het is cruciaal om de verwerkingstijd voor het militaire pensioen te berekenen om tijdige financiële planning te waarborgen.

Specifieke Voorwaarden en Uitzonderingen

Bepaalde voorwaarden, zoals ernstige handicaps, kunnen een gepensioneerde in aanmerking laten komen voor extra voordelen of een hoger pensioen. Er zijn ook uitzonderingen voor degenen die onder speciale omstandigheden zijn ontslagen, zoals verwondingen opgelopen in gevechten.

Verantwoordelijke Organisatie en Ondersteuning

De organisatie die verantwoordelijk is voor militaire pensioenen in België is het Pensioenkantoor van het Ministerie van Defensie. Ze bieden ondersteuning via verschillende kanalen, waaronder online ondersteuning via het mypension platform, telefonische consultaties en persoonlijke hulp bij aangewezen kantoren. 

Dit zou u ook kunnen interesseren: Voorbereiding op uw pensioen: wanneer moet u hieraan beginnen?

Kosten en Verwerkingstijd

Er zijn doorgaans geen kosten verbonden aan het aanvragen van een militair pensioen. De verwerkingstijd kan variëren, maar duurt meestal enkele maanden. Aanvragers wordt aangeraden ruim van tevoren te solliciteren voor hun geplande pensioenleeftijd om vertragingen bij het ontvangen van de eerste betaling te voorkomen. 

Vraag uw militaire pensioen aan en geniet van uw welverdiende rust

Het begrijpen van militaire pensioenen is essentieel voor Belgische soldaten die hun pensioen plannen. Met uitgebreide kennis van geschiktheid, aanvraagprocessen, berekeningsmethoden en beschikbare voordelen, kan militair personeel ervoor zorgen dat ze de ondersteuning krijgen die ze verdienen na hun dienst.

Voor meer gedetailleerde begeleiding wordt aangeraden contact op te nemen met het Pensioenkantoor van het Ministerie van Defensie of het bezoeken van het mypension platform. Deze voorbereiding helpt bij een soepele overgang van actieve dienst naar pensioen.

FAQ

Wat met het combineren van andere voordelen? 

Militaire pensioenen kunnen vaak worden gecombineerd met andere voordelen, zoals de Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT), die individuen ondersteunt met een handicap die hun verdiencapaciteit vermindert. Dit zorgt ervoor dat voormalige soldaten ondanks hun handicaps aan de basislevensbehoeften kunnen voldoen.

Begrijpen hoe verschillende voordelen kunnen worden gecombineerd is cruciaal voor het maximaliseren van de ondersteuning.

Wat zijn doorgaans de betaalmodaliteiten?

Pensioenen worden doorgaans maandelijks betaald, rechtstreeks op de bankrekening van de gepensioneerde. De specifieke data en frequentie van betalingen worden gespecificeerd in de goedkeuringsmelding. Weten wanneer, waar en hoe je je pensioen ontvangt, is essentieel voor financiële planning.

Wat is de impact van mijn pensioen op persoonlijke veranderingen?

In geval van overlijden van de gepensioneerde kunnen pensioenen worden overgedragen aan in aanmerking komende echtgenoten of afhankelijke personen. Veranderingen in persoonlijke omstandigheden, zoals huwelijk of een significante verandering in gezondheid, moeten worden gemeld aan de pensioenautoriteit om nauwkeurige en tijdige aanpassingen te garanderen.

Het informeren van het pensioenbureau over persoonlijke veranderingen zorgt voor voortdurende ondersteuning.

Hoe zit het met belastingen en aftrekkingen?

Militaire pensioenen zijn onderhevig aan belastingen, vergelijkbaar met regulier inkomen. Er kunnen echter specifieke aftrekkingen of vrijstellingen van toepassing zijn op bepaalde pensioentypes, vooral die met betrekking tot handicaps- of oorlogsverwondingen. Het begrijpen van de belastingimplicaties van je pensioen kan helpen bij financiële planning.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…