Familie » Familieverlof en toelages » De extra Vlaamse sociale toeslag van het Groeipakket

De extra Vlaamse sociale toeslag van het Groeipakket

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten van hun kinderen moeilijker kunnen dragen, voorziet de Vlaamse overheid een extra sociale toeslag. Deze toeslag wordt automatisch toegekend en komt bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden, de berekening en het bedrag van deze sociale toeslag.   

Wat is de sociale toeslag
Als u het als gezin financieel moeilijker heeft kan u recht hebben op de sociale toeslag van het Groeipakket

Wat is de sociale toeslag?

Elk kind in Vlaanderen heeft recht op het Groeipakket (voorheen kinderbijslag). Dit is een pakket van financiële tegemoetkomingen die u ontvangt van de Vlaamse overheid. 

Voor wie het financieel wat moeilijker heeft, is er een sociale toeslag. Hoeveel deze financiële tegemoetkoming bedraagt, is afhankelijk van het inkomen van uw gezin en de gezinsgrootte. Als u recht heeft op de sociale toeslag, wordt deze automatisch aan u toegekend. U hoeft deze dus niet zelf aan te vragen. 

Voorwaarden 

Om recht te hebben op een sociale toelage, moet uw kind voldoen aan de algemene voorwaarden voor recht op het Groeipakket

Daarnaast wordt er gekeken naar uw gezinsinkomen en de gezinsgrootte: 

  • Voor alle gezinnen: U heeft recht op een sociale toeslag als uw gezinsinkomen minder dan of exact 34.526,91 euro bruto per jaar bedraagt.
  • Gezin met 1 of 2 kinderen: U heeft recht op een sociale toeslag als uw gezinsinkomen tussen 34.526,91 euro en 40.281,40 euro bruto per jaar bedraagt.
  • Gezin met 3 of meer kinderen: U heeft recht op een sociale toeslag als uw gezinsinkomen tussen 34.526,91 euro en 64.945,93 euro bruto per jaar bedraagt; én minstens een van uw kinderen het basisbedrag van het Groeipakket ontvangt.

Regeling voor en na 2019

Is uw kind geboren na 1 januari 2019? Dan komt u onmiddellijk in aanmerking voor een sociale toeslag als u aan de voorwaarden voldoet. 

Is uw kind geboren voor 1 januari 2019? Als u in het vorige systeem (kinderbijslag) al een sociale toelage ontving, mag u deze behouden. Had u in het vorige systeem geen recht op een sociale toelage? Dan kan u vanaf 2019 wel in aanmerking komen voor een sociale toeslag als u aan de voorwaarden voldoet. 

Hoe kan u een sociale toeslag aanvragen? 

Het is niet nodig om een sociale toeslag aan te vragen. Zodra u er recht op heeft, wordt deze automatisch aan u toegekend voor één jaar. De uitbetaling gebeurt maandelijks. 

Er is wel een alarmbelprocedure voorzien voor wanneer uw aanslagbiljet niet de juiste weerspiegeling vormt van uw huidige inkomenssituatie. Kan u aantonen dat uw inkomen sinds uw laatste aanslagbiljet minstens 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag? Dan kan u bij uw uitbetaler van het Groeipakket zelf een sociale toeslag aanvragen.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag? 

Bij een bruto jaarinkomen lager of gelijk aan 34.526,91 euro ontvangt u:• Bij 1 of 2 kinderen: 69,12 euro per kind
• Bij 3 of meer kinderen: 101,59 euro per kind
Bij een bruto jaarinkomen tussen 34.526,91 en 40.281,40 euro ontvangt u:• Bij 1 of 2 kinderen: 35 euro per kind
Bij een bruto jaarinkomen tussen 34.526,91 en 64.945,93 euro ontvangt u:• Bij 3 of meer kinderen: 79,94 euro per kind 

Sociale toeslag bij een scheiding 

Het gezinsinkomen wordt berekend op basis van de gezinssamenstelling. Bent u gescheiden? Dan kijkt men voor de berekening van de sociale toeslag naar de woonplaats van het kind: 

  • Het kind woont evenveel bij elke ouder: Er wordt gekeken naar het inkomen van beide ouders apart, binnen hun nieuw samengesteld gezin. 
  • Het kind woont meer bij de ene ouder dan de andere: Er wordt gekeken naar het inkomen van de ouder waar het kind het meest verblijft, binnen zijn of haar nieuw samengesteld gezin. De ouder waar het kind het meest verblijft, ontvangt het volledige bedrag van de sociale toeslag als die daar recht op heeft.

Sociale toeslag in België

Kortom, als u het als gezin financieel moeilijker heeft, kan u recht hebben op de sociale toeslag van het Groeipakket. Hoeveel deze financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid bedraagt, hangt af van uw bruto gezinsinkomen per jaar en het aantal kinderen binnen uw gezin.

Bedraagt uw gezinsinkomen minder of exact 34.526,91 euro bruto per jaar? En heeft uw kind recht op het Groeipakket? Dan heeft u automatisch recht op een sociale toeslag. Deze toekenning gebeurt automatisch. U hoeft hier zelf niks voor te doen.

Heeft u vragen over de sociale toeslag? Neem dan contact op met de uitbetaler van uw Groeipakket. U vindt de naam van uw uitbetaler op uw rekeninguittreksels, via Mijn Burgerprofiel bij ‘Uw gegevens’ of mail naar info@groeipakket.be

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…