Familie » Familieverlof en toelages » Financiële steun voor nieuwe ouders in Vlaanderen 

Financiële steun voor nieuwe ouders in Vlaanderen 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 7 minuten

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket (vroeger kinderbijslag). Dit is een vorm van financiële steun voor de ouders van het kind, dat van bij de geboorte start. Nog voor de geboorte of adoptie kan u als ouder een startbedrag krijgen. Hiermee helpt de Vlaamse overheid u op weg doorheen het leven van uw kind. Lees hier meer over de soorten steun en hoe u die kan aanvragen.

Financiële steun voor nieuwe ouders in Vlaanderen
Het Groeipakket is een vorm van financiële steun voor de ouders van het kind dat van bij de geboorte start

Wat is het Groeipakket?

Het Groeipakket omvat gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

Het is een pakket dat op maat van elk kind in elk gezin wordt samengesteld. Het bedrag dat u krijgt, hangt dus af van uw situatie. Zo krijgen alle kinderen in Vlaanderen de kans om te groeien en zich te ontplooien.

Uit wat bestaat het Groeipakket?

Startbedrag

Vroeger heette dit kraamgeld of de adoptiepremie, maar de samenstelling blijft hetzelfde. Het startbedrag wordt betaald voor de geboorte of adoptie van een kind en bedraagt 1.190,68. Dit is voor iedereen en voor elk kind gelijk.

Het startbedrag kan u aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket vanaf uw zesde maand zwangerschap. Voeg hierbij een doktersattest met de vermoedelijke geboortedatum van uw kind. Bij een adoptie moet u een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie indienen. Dit kan tot vijf jaar na de geboorte of adoptie.

U zal het startbedrag uiterlijk twee maanden voor de geschatte geboortedatum ontvangen en bij adoptie wanneer het kind deel uitmaakt van uw gezin. 

Basisbedrag

Het basisbedrag wordt maandelijks betaald voor elk kind als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Elk kind geboren na 2018 krijgt een basisbedrag van € 171,49 per maand. 

U ontvangt dit automatisch zodra u het startbedrag heeft aangevraagd. Het bedrag wordt steeds de 8e van de maand gestort, of de eerstvolgende werkdag. 

Kinderen die in Vlaanderen wonen hebben tot hun 18e verjaardag onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag. Heeft uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften? Dan heeft hij/zij recht tot hun 21e verjaardag. Tussen de leeftijd van 18 en 25 kan het ook nog ontvangen worden, maar dan moet u kind aan specifieke voorwaarden voldoen.

Schoolbonus

De schoolbonus zorgt voor een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Het wordt automatisch betaald in augustus aan elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. Dit geldt ook voor kinderen die nog niet naar school gaan. 

Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind:

 • 0 tot 4 jaar: € 21,65 per jaar
 • 5 tot 11 jaar: € 37,88 per jaar
 • 12 tot 17 jaar: € 54,12 per jaar
 • 18 tot 25 jaar: € 64,94 per jaar
Uit wat bestaat het Groeipakket
De schoolbonus zorgt voor een duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar

Sociale toeslag

De sociale toeslag is voor gezinnen: 

 • met een inkomen van minder dan of exact € 32.882,77 bruto per jaar
 • met drie of meer kinderen waarvan het gezinsinkomen tussen de € 32.882,77 en € 64.945,93 ligt en minstens één kind het nieuwe basisbedrag ontvangt

Hoeveel de sociale toeslag bedraagt, hangt af van wanneer uw kinderen zijn geboren. Voor kinderen die voor 2019 zijn geboren, zit de toeslag mee in de kinderbijslag. Voor kinderen die na 2019 zijn geboren, bedraagt het € 54,12 per kind per maand bij één of twee kinderen en € 64,94 tot € 86,59 per kind bij drie kinderen of meer.

Kinderopvangtoeslag

U heeft recht op een toeslag of premie voor kinderopvang wanneer:

 • uw kind naar een Nederlandstalige kinderopvang, onthaalouder of crèche in Vlaanderen of Brussel gaat
 • de prijs van de opvang niet afhangt van uw inkomen

Per volledige dag opvang (minstens 5 uur) krijgt u € 3,43. Gaat uw kind slechts een halve dag (minstens 3 uur), dan krijgt u de helft. Het bedrag wordt automatisch overgeschreven wanneer u een Groeipakket ontvangt en dit steeds op de 20e van de maand. 

De kinderopvang of crèche geeft de aanwezigheid van uw kind in de opvang door aan Kind en Gezin en zij geven dat op hun beurt door aan uw uitbetaler van het Groeipakket.

Deze toeslag stopt zodra uw kind naar de kleuterschool gaat.

Kleutertoeslag

Kinderen van 3 en 4 jaar krijgen kleutertoeslag als ze naar de kleuterschool gaan. De kleutertoeslag bedraagt € 137,96 per jaar en er zijn enkele voorwaarden om aan te voldoen.

Voorwaarden voor driejarigen:

 • uw kind gaat naar een door Vlaanderen erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool
 • uw kind is al 2 jaar voor het kalenderjaar waarin de kleutertoeslag wordt toegekend
 • uw kind op tijd ingeschreven is 

Voorwaarden voor vierjarigen:

 • uw kind gaat naar een door Vlaanderen erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool
 • uw kind blijft daar ingeschreven
 • uw kind is al 3 jaar voor het kalenderjaar waarin de kleutertoeslag wordt toegekend
 • uw kind voldoende aanwezig was tijdens het vorige schooljaar

De uitbetaling van de kleutertoeslag gebeurt automatisch als u in Vlaanderen woont of het Groeipakket heeft aangevraagd. U ontvangt de toeslag de maand na de 3e en 4e verjaardag. 

Schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor ouders met een laag inkomen. Er zijn enkele voorwaarden waar u aan moet voldoen om van deze steun te kunnen genieten:

 • uw gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde
 • uw kind is Belg en voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde
 • uw kind gaat naar school in Vlaanderen of Brussel. Dit geldt voor de kleuter-, lagere- en middelbare school
 • uw kind is voldoende aanwezig op school

Als uw kind een Groeipakket ontvangt, dan gebeurt de betaling van de schooltoeslag automatisch tussen eind augustus en december. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het type onderwijs, de gezinssituatie en het gezinsinkomen. 

Wezentoeslag

Wanneer een kind één of zelfs beide ouders verliest, heeft het recht op wezentoeslag vanaf de maand van overlijden. Bij het verlies van één ouder, komt de toeslag op € 86,59 per maand. Bij het verlies van beide ouders is dit € 173,19 per maand.

De toeslag is onvoorwaardelijk en wordt doorbetaald zolang het kind recht heeft op een Groeipakket, ook wanneer de overlevende ouder een nieuw gezin vormt. De betaling gebeurt maandelijks samen met die van het basisbedrag.

Pleegzorgtoeslag

Een kind dat in een pleeggezin terecht komt, heeft maandelijks extra recht op een pleegzorgtoeslag. Dit komt neer op € 66,89 per maand en komt bovenop het basisbedrag. De toeslag wordt automatisch overgemaakt aan het pleeggezin waar het kind deel van uit maakt. 

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Als laatste is er nog een zorgtoeslag voor kinderen met een handicap of beperking. Dit wordt opgeteld bij het basisbedrag en is een financiële steun voor de specifieke ondersteuningsbehoeften die wordt toegereikt tot de 21e verjaardag van het kind.

Om te kunnen genieten van deze toeslag, moet u een aanvraag doen bij uw uitbetaler en zal een arts een evaluatie moeten opstellen. Op basis hiervan wordt ook het bedrag bepaalt dat u zal ontvangen. Dit wordt gedaan aan de hand van een puntensysteem. 

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
De zorgtoeslag wordt opgeteld bij het basisbedrag

Alle tegemoetkomingen voor kinderen

Bij deze heeft u een volledig overzicht van de verschillende soorten bijslag en tegemoetkomingen die u kan ontvangen voor uw kinderen. Vrijwel alle toeslagen worden automatisch betaald bij de aanvraag van het Groeipakket. Voor vragen kan u terecht bij de uitbetaler van uw Groeipakket.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…