Search

Pour des informations en français,

Familie » Familieverlof en toelages » De wezentoeslag voor wezen en halfwezen in Vlaanderen

De wezentoeslag voor wezen en halfwezen in Vlaanderen

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Elk kind in Vlaanderen heeft recht op het Groeipakket. Dit is een verzameling van financiële tegemoetkomingen dat sinds 1 januari 2019 het oude kinderbijslagsysteem opvolgt. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er binnen het Groeipakket een aantal toeslagen voorzien, zoals de wezentoeslag. Deze zorgtoeslag biedt extra ondersteuning aan wezen en halfwezen. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitkering ervan. 

Wezentoeslag: extra ondersteuning voor wezen en halfwezen
De wezentoeslag komt bovenop het basisbedrag van het Groeipakket.

Wat is de wezentoeslag?

Sinds 1 januari 2019 ontvangt elk kind dat één of beide ouders verliest een wezentoeslag. Dit is een zorgtoeslag binnen het Groeipakket van de Vlaamse overheid om wezen en halfwezen financieel extra te ondersteunen. De betaling start vanaf de maand van het overlijden van de ouder(s). 

Voorwaarden wezentoeslag 

Een kind ontvangt de wezentoeslag als: 

  • Het één of beide ouders verliest na 1 januari 2019
  • Het recht heeft op het Groeipakket

De wezentoeslag is onvoorwaardelijk. Zolang een kind recht heeft op het Groeipakket, behoudt het ook het recht op de wezentoeslag. Ook wanneer de nog levende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner. 

Aanvraag wezentoeslag

Het is niet nodig om de wezentoeslag aan te vragen. Zodra een kind er recht op heeft, ontvangt het deze bijdrage automatisch via de uitbetaler van het Groeipakket. De uitbetaler krijgt een melding van het overlijden via het Rijksregister. U hoeft zelf dus niks te doen.

De uitbetaler van de wezentoeslag

De uitbetaler van de wezentoeslag is dezelfde uitbetaler van wie u het Groeipakket ontvangt. U kan zien wie de uitbetaler is via: 

  • De rekeninguittreksels van het Groeipakket (kinderbijslagfonds) 
  • In te loggen op ‘Mijn Burgerprofiel’ en te klikken op ‘Mijn gegevens’
  • Of u kan het navragen bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket op het nummer 02 897 10 60

Hoeveel bedraagt de wezentoeslag? 

De wezentoeslag is een zorgtoeslag binnen het Groeipakket: 

  • Voor een wees: een kind dat beide ouders verloren heeft, ontvangt €173,19 per maand wezentoeslag
  • Voor een halfwees: een kind dat één van beide ouders verloren heeft, ontvangt €138,56 per maand wezentoeslag 

Deze wezentoeslag komt bovenop het basisbedrag van het Groeipakket. Elk kind geboren vanaf 2019 krijgt in Vlaanderen maandelijks een basisbedrag van €173,20. 

Omdat het Groeipakket een pakket van financiële tegemoetkomingen is dat verschilt van kind tot kind, is het mogelijk dat u nog recht heeft op andere toeslagen. Raadpleeg daarom het overzicht met alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket. Zo krijgt elk kind in Vlaanderen de kans om te groeien en zich te ontplooien, ongeacht de situatie waarin het opgroeit.

Wezentoeslag in combinatie met een sociale toeslag

Het overlijden van een partner leidt vaak ook tot inkomensverlies voor het gezin. Daarom is het mogelijk om binnen het Groeipakket een wezentoeslag te combineren met een sociale toeslag. Ook deze toeslag wordt automatisch toegekend zodra u er recht op heeft. 

Wanneer wordt de wezentoeslag uitbetaald? 

De wezentoeslag wordt steeds uitbetaald op dezelfde dag als het Groeipakket. Dit is meestal op de 8e dag van de volgende maand

Wanneer stopt het recht op de wezentoeslag? 

Het recht op een Groeipakket is onvoorwaardelijk tot en met de maand waarin het kind 18 jaar wordt. Wanneer het recht op het Groeipakket stopt, stopt ook het recht op de wezentoeslag. 

Als het kind wees werd vóór 2019

Omdat het Groeipakket pas in 2019 werd ingevoerd, is de regelgeving voor de wezentoeslag anders voor een kind dat wees werd vóór 2019. In dat geval behoudt het kind de verhoogde wezenbijslag uit de oude kinderbijslagregeling. Deze bedraagt €382,92 per maand. 

Opgelet: wanneer de nog levende ouder hertrouwt of gaat samenwonen met een nieuwe partner, stopt het recht op de verhoogde wezenbijslag. Dit is dus anders dan bij de huidige regelgeving sinds 2019, waarbij de wezentoeslag in deze situatie wel behouden blijft. 

Wezentoeslag België

Kortom, sinds 2019 ontvangen wezen en halfwezen de wezentoeslag binnen het Groeipakket. Hiervoor moet u geen actie ondernemen. De uitbetaler van het Groeipakket zal deze financiële toeslag automatisch aan u uitbetalen op hetzelfde moment dat u de betaling van het Groeipakket ontvangt.  

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…