Familie » Familieverlof en toelages » Schooltoeslag voor kleuteronderwijs, basisonderwijs en secundair onderwijs

Schooltoeslag voor kleuteronderwijs, basisonderwijs en secundair onderwijs

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Volgt uw kind les in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs of secundair onderwijs? En ligt uw gezinsinkomen wat lager? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een schooltoeslag. Met deze financiële toeslag streeft de Vlaamse overheid naar meer gelijkheid en een betere ondersteuning van gezinnen. Zo krijgt elk kind de kans om in de best mogelijke situatie op te groeien. 

Voor wie is de schooltoeslag
Voor gezinnen met een lager inkomen en schoolgaande kinderen voorziet de Vlaamse overheid een schooltoeslag

Wat is de schooltoeslag?

De schooltoeslag ondersteunt gezinnen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen. Het is een financiële steunmaatregel binnen het Groeipakket van de Vlaamse overheid. 

Woont uw kind in Vlaanderen en ontvangt het al een Groeipakket? Dan ontvangt u de schooltoeslag automatisch. Indien niet, kan u zelf de schooltoeslag aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. 

Voor wie is de schooltoeslag? 

Kinderen vanaf 3 jaar hebben recht op een schooltoelage als: 

  • Ze voldoen aan de voorwaarden voor het Groeipakket;
  • Uw gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde;
  • Ze de Belgische nationaliteit hebben; 
  • Ze naar een kleuterschool, lagere school of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.  
  • Ze voldoende aanwezig zijn op school. Vanaf 6 jaar mogen leerlingen maximaal 29 dagen halve dagen ongewettigd afwezig zijn. 

Inkomstenvoorwaarde schooltoeslag 

Indien uw gezinsinkomen niet te hoog is in verhouding met de gezinsgrootte, ontvangt u een schooltoeslag voor uw schoolgaande kinderen. 

Voor de gezinsgrootte werkt men met een puntensysteem. Het gezinsinkomen wordt bepaald op basis van het laatste aanslagbiljet.  

Bijvoorbeeld: voor een gezin met 1 punt ligt de maximumgrens voor het gezinsinkomen op 35.149,49 euro. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomstengrens.

Leeftijdsgrens schooltoeslag 

Studenten secundair onderwijs kunnen de schooltoeslag ontvangen tot en met het schooljaar waarin ze 22 jaar worden, vakantie inbegrepen. 

Er is geen leeftijdsgrens voorzien voor studenten in:

  • Het buitengewoon onderwijs
  • De opleiding HBO5 Verpleegkunde 

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag? 

De schooltoeslag wordt altijd berekend op basis van het type onderwijs, de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen

OnderwijsBedrag
Voor het kleuteronderwijs bedraagt de volledige toeslag:107,47 euro per jaar 
Voor het lager onderwijs kan u recht hebben op:de minimumtoeslag van 125,41 euro per jaar
de volledige toeslag van 195,04 euro per jaar 
de uitzonderlijke toeslag van 253,26 euro per jaar

Ook voor het secundair onderwijs variëren de bedragen op basis van het type onderwijs, de gezinssituatie en het gezinsinkomen. Dit bedrag ligt tussen 203,70 euro per jaar en 3773,03 euro per jaar. 

Aanvragen van schooltoeslag 

Woont uw kind in Vlaanderen en ontvangt het al een Groeipakket

Dan zal de uitbetaler van uw Groeipakket de jaarlijkse schooltoeslag automatisch berekenen en betalen. U hoeft dan zelf niks te doen en ontvangt tussen eind augustus en december de schooltoeslag op uw rekening. Belangrijk: het is mogelijk dat u de schooltoeslag voor uw kinderen niet op exact hetzelfde moment ontvangt. 

Woont uw kind niet in Vlaanderen? Volgt het de opleiding HBO5 Verpleegkunde? Of heeft u eind december nog niks ontvangen ook al denkt u recht te hebben op de schooltoeslag? Dan moet u de schooltoeslag aanvragen. Dit doet u bij de uitbetaler van uw Groeipakket. De naam van de uitbetaler vindt u: 

Heeft u nog geen uitbetaler? Er zijn 5 Vlaamse uitbetalers: FONS, Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. U kiest zelf uw uitbetaler. 

Schooltoeslag in België

Kortom, voor gezinnen met een lager inkomen en schoolgaande kinderen voorziet de Vlaamse overheid een schooltoeslag. Hoeveel deze bedraagt, hangt af van het type onderwijs dat het kind volgt, de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen.

Kinderen die in Vlaanderen wonen en het Groeipakket al ontvangen, krijgen de schooltoeslag automatisch. U ontvangt de schooltoeslag tussen eind augustus en december via de uitbetaler van uw Groeipakket. 

Heeft u een vraag over uw gezinsdossier? Neem contact op met uw uitbetaler. Voor algemene vragen over de schooltoeslag kan u terecht via het telefoonnummer 1700 of via het contactformulier op de website van het Groeipakket.  

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…