Werkgelegenheid » Pensioen » Hoe wordt uw IGO berekend?

Hoe wordt uw IGO berekend?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 3 minuten

Wie ouder is dan 65 en niet voldoende financiële middelen heeft om rond te komen, kan aanspraak maken op een inkomensgarantie. Het zorgt ervoor dat u een minimuminkomen heeft. In dit artikel leggen we uit wat een inkomensgarantie precies is, wie er aanspraak op kan maken en hoe u het kan aanvragen.

Inkomensgarantie voor ouderen
De inkomensgarantie voor ouderen IGO is een door de federale pensioendienst verstrekt minimuminkomen

Wat is inkomensgarantie voor ouderen?

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid voorziet voor 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben om rond te komen. Het wordt voorzien door de Federale Pensioendienst, net zoals uw pensioen.

Wie maakt er aanspraak op de IGO?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een inkomensgarantie voor ouderen:

 • Uw bestaansmiddelen mogen per maand niet meer bedragen dan € 1423,31 voor alleenstaanden en € 948,88 voor samenwonenden
 • U bent 65 jaar of ouder
 • U bent Belg of heeft een andere nationaliteit, maar ontvangt wel een Belgisch rust- of overlevingspensioen
 • Uw hoofdverblijfplaats is in België

Hoeveel krijgt u? 

Voor samenwonenden geldt een grensbedrag van € 948,88. Zijn uw financiële middelen lager dan dat? Dan vult de IGO dit aan tot het grensbedrag.

Wanneer bent uw samenwonend? Als u op uw hoofdverblijfplaats met meerdere mensen woont en deze personen zijn geen kinderen waarvoor u nog kinderbijslag krijgt.

Voor alleenstaanden ligt het grensbedrag op € 1423,31. Als uw financiële middelen lager zijn dan dat, vult de IGO verder aan.

Een bijkomstige financiële hulp is dat u ook van een sociaal tarief kan genieten voor gas en elektriciteit als u een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt. Dit helpt u uiteraard ook in uw financiële situatie.

Wat verstaat men onder financiële middelen?

Om uw financiële middelen te kunnen beoordelen, wordt er rekening gehouden met de volgende zaken. Dit wordt steeds samengeteld met de financiële middelen van uw partner als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont:

 • Het pensioensinkomen
 • Het beroepsinkomen
 • Vervangingsinkomsten
 • Vergoedings- en oorlogspensioenen
 • Buitenwettelijke renten
 • Onderhoudsgeld betaald door een ex-partner
 • Kapitalen (spaargeld, aandelen, obligaties,…)
 • Onroerende goederen in volle eigendom of vruchtgebruik

Hoe uw inkomensgarantie voor ouderen aanvragen?

Normaal gezien hoeft u geen aanvraag in te dienen voor uw inkomensgarantie voor ouderen. Het onderzoek namelijk start automatisch als u:

 • uw pensioen aanvraagt in België
 • al een pensioen krijgt in België dat niet meer toereikend is
 • een tegemoetkoming voor gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt

In alle andere gevallen waarin het onderzoek niet automatisch wordt opgestart, kunt u zelf uw inkomensgarantie voor ouderen aanvragen. Dit kan online via mypension.be. Hier kan u eenvoudig een formulier invullen voor uw aanvraag. Houdt wel eventuele bewijzen van uw huidige inkomen klaar om aan te kunnen tonen dat uw financiële middelen lager zijn dan de grens. 

Heeft u moeite met de online aanvraag? Dan kan u ook terecht bij de gratis Pensioenlijn 1765 of bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

Hulp bij financiële middelen dankzij IGO

Wie de pensioenleeftijd heeft bereikt, maar toch niet voldoende financiële middelen heeft om rond te komen, krijgt automatisch een inkomensgarantie voor ouderen die uw financiële middelen aanvult. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Federale Pensioendienst. U kan het contacteren op de Pensioenlijn 1765 of het contactformulier invullen op de website.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…