Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Alles wat je moet weten over het equivalent leefloon 

Alles wat je moet weten over het equivalent leefloon 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 23 december 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Het equivalent leefloon is een vorm van financiële steun van het OCMW voor personen die niet voldoen aan het Recht op Maatschappelijke Integratie of de RMI-wet, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u qua leeftijd of verblijfstatus niet aan de voorwaarden van de RMI-wet voldoet. Maar dat u door uw noodsituatie wel recht heeft op het equivalent leefloon. De bedragen van deze vorm van financiële steun zijn gelijk aan die van het leefloon. Ze variëren eveneens naargelang uw gezinssituatie en zijn onderverdeeld in verschillende categorieën

Alles wat je moet weten over het equivalent leefloon
Als u niet voldoet aan de voorwaarden van de RMI wet wat betreft leeftijd of verblijfsstatus kunt u door uw noodsituatie recht hebben op het equivalent leefloon

Wie heeft recht op een equivalent leefloon? 

Om een equivalent leefloon te kunnen ontvangen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Beschikken over een verblijfsvergunning
 • Een werkelijke verblijfplaats in België hebben
 • Niet in staat zijn onderdak te vinden, u te voeden, kleden, wassen of toegang te krijgen tot de gezondheidszorg, kortom u bevindt zich in een noodsituatie

Daarnaast kan het equivalente leefloon verbonden worden aan bepaalde voorwaarden met het oog op het recht op maatschappelijke integratie: 

 • U bent bereid te werken: Dit kan u bewijzen door u in te schrijven als werkzoekende en op regelmatige basis naar werk te zoeken, tenzij er gezondheidsproblemen zijn waardoor dit niet lukt 
 • U weet op welke sociale voorzieningen u recht heeft: Het OCMW geeft u informatie en helpt u de uitkeringen te verkrijgen waar u recht op heeft, zoals bijvoorbeeld een pensioen of werkloosheidsuitkering   
 • U wordt doorverwezen naar onderhoudsplichtigen: Het OCMW kan u verplichten uw rechten ten doen gelden tegenover uw onderhoudsplichtigen. Dit kunnen uw echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/ex-echtgenote, ouders, kinderen, adoptant en geadopteerde zijn
 • U tekent een contract voor een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI): Dit kan zowel op uw initiatief als op initiatief van het OCMW. Dit project kan betrekking hebben op het volgen van een studie met voltijds leerplan, het volgen van een opleiding, de inspanningen om werk te vinden,…  

Hoe kan u een equivalent leefloon aanvragen? 

Een equivalent leefloon vraagt u aan bij het OCMW van de gemeente waar u uw verblijfplaats heeft. 

 • Stap 1: Meld u aan bij het welzijnsloket van de sociale dienst
 • Stap 2: Uw aanvraag wordt persoonlijk ingeleid 
 • Stap 3: De maatschappelijk werker onderzoekt uw familiale, sociale en financiële situatie 
 • Stap 4: De maatschappelijk werker legt uw dossier voor aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst 
 • Stap 5: Het OCMW neemt binnen de 30 dagen na uw aanvraag een beslissing 

Wat heeft u nodig om een aanvraag in te dienen? 

Om uw financiële situatie aan te tonen, brengt u volgende documenten mee naar het OCMW: 

 • Uw identiteitsdocument
 • Een overzicht van alle inkomsten van uw gezin
 • Een overzicht van alle vaste en variabele kosten (zoals huur, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,…) 
 • Een overzicht van uw schulden als u die heeft
 • Het huurcontract van uw woning

Hoeveel bedraagt het equivalent leefloon? 

Het bedrag waar u recht op hebt, varieert naargelang uw familiale situatie. Er zijn 3 categorieën:

Categorie 1: u bent samenwonende

Zodra u samenwoont met iemand met wie u uw kosten deelt, zoals de huur en energiefacturen, bent u samenwoonde. Dit kan bijvoorbeeld met uw partner of met een huisgenoot zijn. U ontvangt €809,42 per maand. 

Categorie 2: u bent alleenstaande

Als u alleen woont, bent u alleenstaande. U ontvangt €1.214,13 per maand. 

Categorie 3: u bent samenwonende met gezinslast

Zodra u minstens één minderjarig kind ten laste hebt, bent u samenwonende met gezinslast. Woont u samen met uw partner? Dan geldt dit bedrag voor u beiden samen. U ontvangt €1.640,83 per maand. 

Op deze manier geniet u met een equivalent leefloon toch van financiële steun wanneer u niet aan alle voorwaarden van de RMI-wet voldoet. 

Equivalent leefloon België

Heeft u geen recht op maatschappelijke integratie? Dan maakt u mogelijk wel kans op een equivalent leefloon om te zorgen voor een vorm van inkomen. Als u vragen heeft over dit leefloon of u heeft hulp nodig, dan kan u steeds terecht bij uw lokale OCMW.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…