Search

Pour des informations en français,

Werkgelegenheid » Pensioen » Hoe kan u uw pensioen aanvragen in België?

Hoe kan u uw pensioen aanvragen in België?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Wilt u met pensioen in België? Op welke leeftijd mag dat en kan u eventueel al vervroegd met pensioen? Hoe moet u uw pensioen dan aanvragen? In dit artikel gaan we in op alle aspecten van het pensioen in België, waaronder de leeftijd, het bedrag en hoe de aanvraag in zijn werking gaat.

Hoe kan u uw pensioen aanvragen in België?
In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, voor zowel mannen als vrouwen.

Wettelijke pensioenleeftijd

In België ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, voor zowel mannen als vrouwen. Onder bepaalde voorwaarden mag u ook al vroeger met pensioen. Dit hangt dan voornamelijk af van uw leeftijd en loopbaan. Ook mijnwerkers, zeevarenden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart kunnen op een vroegere leeftijd met pensioen. Wie minstens 35 jaar gewerkt heeft, kan op zijn 60e al met pensioen.

Vanaf 2025 zal de wettelijke pensioensleeftijd verhoogd worden naar 66 en vanaf 2030 wordt dat 67.

Pensioen aanvragen

Wanneer u werknemer of zelfstandige bent en u de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, hoeft u zelf niks te doen. Het onderzoek wordt automatisch opgestart. Op mypension kan u zien of het onderzoek reeds gestart is en hoe het verloopt. 

Aanvraag voor vervroegd pensioen

Wilt u echter vervroegd met pensioen, dan zal u een jaar voor de gewenste ingangsdatum uw rustpensioen moeten aanvragen. Woont u in België, dan kan u dat online doen via Pensioenaanvraag. U kan ook langsgaan in het gemeentehuis van uw hoofdverblijfplaats, bij d

Aanvraag voor vervroegd pensioen

Wilt u echter vervroegd met pensioen, dan zal u een jaar voor de gewenste ingangsdatum uw rustpensioen moeten aanvragen. Woont u in België, dan kan u dat online doen via Pensioenaanvraag. U kan ook langsgaan in het gemeentehuis van uw hoofdverblijfplaats, bij de kantoren van het RVP, bij de pensioenpunten of op een zitdag.

Na uw aanvraag worden alle benodigde documenten verzameld om uw pensioen te kunnen berekenen. De meeste documenten staan al centraal klaar, maar soms kan het voorkomen dat ze verder inlichtingen bij u vragen. Zodra uw dossier volledig is, wordt uw pensioenbedrag berekend. Dit kan enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van hoe makkelijk ze alle informatie hebben verzameld.

Woont u niet in België, maar in een ander land in een EER of in Zwitserland, dan kan u langsgaan bij de bevoegde instelling van dat land. 

Hoe wordt uw pensioen berekend?

U kunt op mypension het pensioenbedrag vinden waar u op dit moment recht toe heeft. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van volgende parameters:

Beroepsinkomen

Hoe hoger uw loon, hoe hoger uw pensioen zal zijn. Hier zit wel een bovengrens aan van € 63.944,74. Verdient u meer? Dan zal uw pensioen niet meer verhogen.

Loopbaan

Vanaf de eerste dag dat u werkt, bouwt u pensioen op. Dit vroeger met een maximum van 45 jaar of 14.040 dagen. Wilt u nu meer werken dan dat? Dan kan dat enkel op voorwaarde dat u werkgever hiermee akkoord is. 

Tijden van inactiviteit

Over het algemeen tellen zaken als werkloosheid, ziekte en loopbaanonderbreking mee voor uw pensioen. Het enige wat niet meetelt is wanneer u zelf ontslag neemt en beslist om niet meer te werken.

Hoe wordt uw pensioen berekend?
U kunt op mypension het pensioenbedrag vinden waar u op dit moment recht toe heeft.

Aanvullingen op uw pensioen

Naast u rustpensioen, kan u ook aanvullende vormen van pensioen ontvangen. Hieronder vallen:

  • Aanvullende pensioen of een groepsverzekering: dit is een pensioen dat wordt opgebouwd door uw werkgever.
  • Pensioensparen: dit bouwt u zelf op bij uw bank en op dit bedrag krijgt u belastingsvoordeel.
  • Overlevingspensioen: een extra pensioen voor weduwen en weduwenaren. 

Wat als u niet akkoord gaat met de berekening van uw pensioen? Dan kan u hiervoor contact opnemen met uw dossierbeheerder. Indien die u niet kan helpen, dan kan u terecht bij de Ombudsdienst Pensioenen of kan u in beroep gaan in de rechtbank. 

Wanneer en hoe ontvang ik mijn pensioen?

Uw pensioen wordt steeds automatisch betaald op de daarvoor bepaalde datum, meestal rond de 24e van de maand. Wanneer dat precies voor u is, kan u terugvinden in mypension. Net voor de uitbetaling kan u het bedrag daar ook raadplegen. Hou er rekening mee dat uw pensioen andere werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen vervangt.

Pensioen in België

Over het algemeen hoeft u dus weinig te doen om uw pensioen te ontvangen in België, behalve als u op een vroegere leeftijd op pensioen wil gaan. Om uw pensioenuitkering verder aan te vullen, wordt er aangeraden zelf aan pensioensparen te doen en een spaarpotje op te bouwen om iets comfortabeler te kunnen leven.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…