Search
Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Hoeveel krijgt u voor een fietsvergoeding? 

Hoeveel krijgt u voor een fietsvergoeding? 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 14 april 2024
Geschatte leestijd: 4 minuten

Fietsen is gezond en financieel voordelig. Als u zich van of naar het werk verplaatst met uw fiets, kan u van uw werkgever een fietsvergoeding krijgen. Dit is een kilometervergoeding waarmee men het woon-werkverkeer met de fiets wil stimuleren. Hieronder leest u meer over wat de fietsvergoeding precies is, wie er recht op heeft, hoeveel de fietsvergoeding bedraagt en hoe u deze kan aanvragen. 

Wat is een fietsvergoeding
Om personeelsleden te stimuleren om geheel of gedeeltelijk de fiets te gebruiken voor woon werkverkeer is er de fietsvergoeding

Wat is een fietsvergoeding? 

Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding die u van uw werkgever krijgt omdat u geheel of gedeeltelijk met de fiets van of naar het werk komt. 

Uw werkgever kan zelf kiezen en hoeveel deze vergoeding bedraagt. Sinds 1 mei 2023 krijgt iedereen die naar het werk fietst en nog geen fietsvergoeding kreeg een vergoeding van €0,27 per kilometer. Als u wel al een fietsvergoeding kreeg, blijft deze behouden zoals toen afgesproken. Ook als uw kilometervergoeding lager ligt dan €0,27 per kilometer. 

Tot een bedrag van €0,25 per kilometer is de fietsvergoeding bovendien vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen. Het doel is om de kosten van fietsers te dekken en om werknemers aan te zetten hun fiets te gebruiken

Voorwaarden fietsvergoeding

Om een fietsvergoeding te krijgen, moet u een fiets gebruiken voor uw woon-werkverplaatsingen. Dit kan geheel of gedeeltelijk zijn. Wanneer u soms met een ander voertuig naar het werk komt, kan u dus nog altijd een fietsvergoeding aanvragen voor de dagen dat u wel gebruikmaakt van de fiets.  

De toekenning van de fietsvergoeding is niet gelinkt aan een bepaald type fiets. Het maakt dus niet uit of u een racefiets, hybride fiets of mountainbike gebruikt, zolang uw fiets voldoet aan wat officieel als een fiets wordt verstaan in het politiereglement. Een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec komt enkel in aanmerking als het elektrisch wordt aangedreven.  

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding? 

Uw werkgever mag zelf: 

  • Het bedrag van de fietsvergoeding bepalen 
  • Een maximumbedrag opleggen (bijvoorbeeld een kilometervergoeding tot maximum €50 per maand)
  • Bepalen of de fietsvergoeding voor de heenreis en/of terugreis geldt 

Fietsvergoeding in uw belastingaangifte 

Uw fietsvergoeding is vrijgesteld van belasting: 

  • Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) tot €0,25 per kilometer 
  • Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) tot €0,27 per kilometer

Is uw kilometerverhoging lager of gelijk aan dan de vrijstelling? Dan moet u geen belastingen op uw fietsvergoeding betalen. Krijgt u een hogere kilometervergoeding dan de vrijstelling van uw werkgever? Dan is het restbedrag belastbaar als beroepsinkomsten. 

Wat als u nog geen fietsvergoeding krijgt? 

Sinds 1 mei 2023 heeft iedereen die de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer, recht op een fietsvergoeding van zijn werkgever. Deze bedraagt €0,27 per kilometer voor een maximale afstand van 40 kilometer per dag. 

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is aanvullend. Had u voorheen al recht op een fietsvergoeding? Dan verandert er voor u niets.  

Fietsvergoeding aanvragen 

Wil u een fietsvergoeding aanvragen? Neem contact op met uw werkgever:

  1. Laat uw werkgever of HR-afdeling weten dat u de fiets gebruikt voor uw woon-werkverkeer 
  2. Volg de aanvraagprocedure: het is mogelijk dat u een formulier of verklaring op erewoord moet invullen en ondertekenen waarin u vertelt hoeveel kilometer u met de fiets aflegt tussen uw woonplaats en plaats van tewerkstelling, en hoeveel dagen per maand u dit doet
  3. U zal een door uw werkgever vastgelegde vergoeding per afgelegde kilometer ontvangen

Ontdek nog meer voordelen waar u als werknemer in België recht op heeft. 

Krijg tot €0,27 per kilometer om met de fiets naar uw werk te gaan

Om personeelsleden te stimuleren om geheel of gedeeltelijk de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer, is er de fietsvergoeding. Dit is een kilometervergoeding waarbij uw werkgever zelf het bedrag bepaalt dat u per afgelegde kilometer met de fiets ontvangt. 

Bedrijven die nog geen cao hadden waarin de fietsvergoeding vaststond moeten sinds 1 mei 2023 een fietsvergoeding van €0,27 per kilometer met een maximum van 40 kilometer per dag voorzien voor hun werknemers. 

Om een fietsvergoeding aan te vragen, neemt u contact op met uw werkgever of de HR-afdeling van uw bedrijf. U zal dan een formulier of verklaring op erewoord moeten invullen waarin u vermeldt hoe vaak u de fiets neemt en hoeveel kilometer u met de fiets aflegt in het verkeer tussen uw woonplaats en plaats van tewerkstelling. 

Met vragen over uw fietsvergoeding kan u terecht bij uw werkgever, de HR-afdeling in uw bedrijf, de vakbond of de FOD Financiën

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…