Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Beroepsziekte in België: hoe vraagt u uw uitkering aan?

Beroepsziekte in België: hoe vraagt u uw uitkering aan?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 23 december 2023
Geschatte leestijd: 6 minuten

Op uw werk kan er van alles gebeuren waaronder ook ongelukken of aanrakingen met bepaalde stoffen waardoor u tijdelijk of permanent ziek wordt. Wanneer u ziek bent, kan u niet komen werken en bent u arbeidsongeschikt. Hier krijgt u dus een uitkering voor, afhankelijk van het soort ziekte of ongeval. In dit artikel bespreken we de verschillende uitkeringen en hoe u die kan aanvragen.

Beroepsziekte in België hoe vraagt u uw uitkering aan
Als u ziek wordt door het uitoefenen van uw beroep krijgt u hier een vergoeding voor van Fedris

Wat is een beroepsziekte?

Een beroepsziekte is een ziekte die ontstaat ten gevolge van uw werk en de omstandigheden waaraan u wordt blootgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld asbest, maar ook aan rugpijn of een stoflong.

Vergoeding voor uw beroepsziekte

Als u ziek wordt door het uitoefenen van uw beroep, krijgt u hier een vergoeding voor van Fedris. Om deze vergoeding te kunnen ontvangen, moet uw ziekte eerst erkend worden.

Al wie in België woont en werkt, kan beroep doen op Fedris. Werkt u als Belg in het buitenland? Dan zal u een instantie in dat land moeten aanspreken voor uw vergoeding.

Zelfstandigen kunnen terecht bij hun sociaal verzekeringsfonds, niet bij Fedris.

Erkenning beroepsziekte

Wilt u uw beroepsziekte laten erkennen bij Fedris? Dan moet u hiervoor een aanvraagformulier invullen. Formulier 501 vult u zelf in en formulier 503 laat u invullen door uw arts. Hierbij voegt u medische bewijsstukken toe, als die er zijn.

Zodra Fedris beide formulieren heeft ontvangen, start de interne procedure. U hoeft hier niks voor te doen, tenzij ze extra documenten nodig hebben of u vragen langs te komen voor een medisch onderzoek.

Voorwaarden vergoeding

Er zijn enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen om kans te maken op een vergoeding voor uw beroepsziekte:

 • U moet werken in één van de volgende statuten:
  • Privésector
  • Mijnwerker
  • Koopvaardijvloot
  • Beroepsherscholing na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
  • Student
  • Stagiair
  • Provinciale of gemeentelijke overheid
 • U moet tijdens uw tewerkstelling blootgesteld zijn aan omstandigheden die de ziekte hebben veroorzaakt
 • U krijgt een ziekte uit de standaard lijst van beroepsziekten

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Fedris probeert steeds zo snel mogelijk een beslissing te nemen, maar de weg die u aanvraag aflegt verschilt per persoon. Er komt een administratieve controle, medische controle en controle van ingenieur te pas. 

Zodra alle informatie verwerkt is, zal Fedris een uitspraak doen over uw aanvraag.

Negatieve beslissing

Fedris bezorgt u steeds een onderbouwde beslissing in aangetekende brief. Als ze beslissen dat uw ziekte niet arbeidsgerelateerd is, volgt er een negatieve beslissing en krijgt u geen vergoeding.

Als u hier niet akkoord mee gaat, kan u beroep aantekenen in de arbeidsrechtbank. Dit moet binnen het jaar na de beslissing van Fedris. U kan een verzoekschrift op tegenspraak indienen of een dagvaarding aanvragen.

Uiteraard geeft dit nog steeds geen garantie dat u een vergoeding zal ontvangen.

Positieve beslissing

Bij een positieve beslissing ontvangt u uiteraard wel een vergoeding en ook dit wordt u meegedeeld via een aangetekende brief. Hierin moeten de volgende beslissingen staan:

 • Of het een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid is
 • De graad van uw arbeidsongeschiktheid
 • Of er geneeskundige zorgen zijn toegekend
 • Uiteraard het bedrag van uw vergoeding
 • Of er op een later ogenblik nog onderzoeken nodig zijn

Vaak zal Fedris ook aanraden om uw werkplaats tijdelijk al dan niet permanent te verlaten. Wanneer dit tijdelijk is, moet uw werkgever u een andere functie aanbieden en zal Fedris het verschil in loon bijpassen.

Wanneer u uw job definitief moet beëindigen, heeft u recht op

 • een forfaitaire vergoeding voor de eerste 90 dagen die even hoog ligt als de vergoeding bij blijvende arbeidsongeschiktheid
 • een premie voor definitieve werkverwijdering
 • gratis herscholing om van beroep of functie te veranderen
Beroepsziekte België
Vaak zal Fedris ook aanraden om uw werkplaats tijdelijk al dan niet permanent te verlaten

Schadevergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij een tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan u nog herstellen van de ziekte. Zodra u beter bent, vervalt dus de vergoeding.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Wanneer u niet kan werken door uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid, krijgt u 90% van uw basisloon uitgekeerd. U krijgt dit in de vorm van een dagvergoeding voor elke dag dat u niet kan werken.

Wanneer u slechts gedeeltelijk niet kan werken, ontvangt u een schadevergoeding voor het loonverlies. 

Wanneer krijgt u de uitkering?

De betaling wordt steeds op het einde van de maand uitgekeerd. De eerste uitbetaling volgt in de maand na die waarin de beslissing is genomen.

Fedris houdt zelf al sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing af. U zal het wel moeten aangeven in uw belastingen, zoals bij andere uitkeringen.

Schadevergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid

Wanneer u niet meer beter kan worden van uw ziekte, bent u blijvend arbeidsongeschikt. Stel uw ziekte verergerd, dan kan uw situatie worden herzien.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

De vergoeding is dan gebaseerd op het loonverlies en percentage arbeidsongeschiktheid. Wanneer u dus helemaal niet kan werken, krijgt u 100% van uw basisloon. Kan u wel deeltijds werken? Dan wordt het percentage op maat berekend.

De vergoedingen zijn steeds gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, behalve als het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid minder dan 16% is. Het minimumbedrag van het basisloon komt op € 6 568,38 en het maximumbedrag op € 42 270,08.

Wanneer krijgt u de uitkering?

De betaling wordt steeds op het einde van de maand uitgekeerd. De eerste uitbetaling volgt in de maand na die waarin de beslissing is genomen.

Fedris houdt zelf al sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing af. U zal het wel moeten aangeven in uw belastingen wanneer u meer dan 20% arbeidsongeschikt bent, zoals bij andere uitkeringen.

Wat gebeurt er als u op pensioen gaat?

Bent u blijvend arbeidsongeschikt en gaat u op pensioen? Dan wordt uw vergoeding beperkt. 

Wanneer u in de privésector heeft gewerkt, wordt uw vergoeding begrensd vanaf de eerste dag van de maand waarin uw een rust- of overlevingspensioen krijgt. Een gepensioneerde krijgt dan enkel nog maandelijks een forfaitair bedrag per percentage arbeidsongeschiktheid.

Bijvoorbeeld: U bent 40% arbeidsongeschikt en krijgt een maandelijkse vergoeding van 14,9986 x 40 = € 599,95 (bruto).

Ex-mijnwerkers hebben altijd recht op het forfaitair bedrag uit de hoogste categorie. Ex-werknemers bij de overheid kunnen hun vergoeding behouden, maar dit bedrag mag in combinatie met hun pensioen nooit hoger liggen dan hun laatste loon.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Wanneer de werknemer is overleden door zijn of haar beroepsziekte, krijgen de nabestaanden nog een jaarlijkse vergoeding. Dit bestaat uit 30% van het basisloon. En kan ook een bijkomende vergoedingen worden aangevraagd bij Fedris voor de begrafeniskosten.

Schadevergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid
Als u helemaal niet kunt werken ontvangt u 100 van uw basisloon

Vergoeding voor beroepsziekte

Wanneer u ziek wordt door toedoen van uw beroep, dan zijn er heel wat opties die worden aangeboden door Fedris. Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag, dan kan u steeds contact opnemen op +32 2 272 20 00.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…