Werkgelegenheid » Werk in België » Werkvergunning krijgen in België

Werkvergunning krijgen in België

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 6 minuten

Bent u een buitenlandse werknemer die naar België is verhuisd en wilt u werken in België? Als loontrekkende heeft u dan een arbeidsvergunning nodig en als zelfstandige een beroepskaart om aan de slag te kunnen. In dit artikel leggen we uit hoe u deze zaken kan aanvragen, wat de voorwaarden zijn en hoelang dit duurt.

Arbeidsvergunning België
Als loontrekkende heeft u dan een arbeidsvergunning nodig en als zelfstandige een beroepskaart om aan de slag te kunnen

Wat is een arbeidsvergunning?

Een arbeidsvergunning is een document voor de werkgever waarin staat dat hij de toelating heeft om u als buitenlandse werknemer in dienst te nemen. Dit is vaak in een bepaalde functie of job en voor een bepaalde periode.

Een arbeidskaart is voor de werknemer die daarmee het recht krijgt om te werken in België bij de werkgever die de vergunning heeft verkregen.

Wanneer heeft u een arbeidsvergunning nodig?

Voor burgers van de Europese Unie en Zwitserland is er een vrij verkeer van werknemers én vrij verkeer van diensten voor zelfstandigen. Komt u dus uit de EU of Zwitserland? Dan heeft u in België geen arbeidsvergunning of beroepskaart nodig.

Bent u een niet-EU burger? Dan zal u wel een werkvergunning of beroepskaart nodig hebben om te werken in België.

Wat met tijdelijke tewerkstellingen?

Voor tijdelijke tewerkstellingen voor een onderneming in de Europese Economische Ruimte, heeft u geen arbeidskaart nodig wanneer:

 • Als u toelating heeft tot het verblijf van meer dan 3 maanden in één van de lidstaten
 • Als u toelating heeft om te werken in de lidstaat van verblijf
 • Als u een arbeidsovereenkomst heeft
 • Als u een geldig paspoort heeft en een verblijfstitel met minimale geldigheidsduur voor de periode van de tewerkstelling

Ook zelfstandigen hoeven geen beroepskaart te hebben als ze een tijdelijke activiteit uitvoeren. U moet wel de tewerkstelling aangeven in België en hier ook sociale bijdragen betalen.

Soorten arbeidsvergunningen

Er bestaan drie soorten arbeidsvergunningen:

Een Schengenvisum

Dit visum is geldig voor maximaal 180 dagen waarvan de werknemer er 90 mag werken. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor seizoensarbeid. De werkgever dient hiervoor de aanvraag in en heeft hiervoor het identiteitsbewijs nodig van zichzelf en van de werknemer, alsook de arbeidsovereenkomst.

Een vergunning voor bepaalde duur

Dit is voor werknemers die meer dan 90 dagen willen werken in België, kan de werkgever een gecombineerde vergunning van bepaalde duur aanvragen. Dit heet ook een single permit. De aanvraag gebeurt door de werkgever en ook hier zijn dezelfde documenten nodig als voor het Schengenvisum. Mogelijks worden er nog andere zaken opgevraagd, zoals een diploma, bij bepaalde werkcategorieën.

Een vergunning voor onbepaalde duur

Wanneer u al voor een lange tijd aan het werk bent in België, kan het zijn dat u recht heeft op een vergunning voor onbepaalde duur. Deze vergunning kan u zelf via e-mail aanvragen via aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be. Hiervoor moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Uw werkte minstens 4 jaar in België, met geldige arbeidskaarten en u verblijft er ook wettelijk
 • Of u werkt minstens 12 maanden in België, met geldige arbeidskaarten en u verblijft er, maar u heeft ook het statuut van langdurig ingezeten onderdaan.

Afhankelijk van uw situatie kiest u voor de vergunning die het beste is en ook het makkelijkste aan te vragen.

U kunt ook lezen: Hoe kan u genieten van de voordelen van sociale zekerheid?

Categorieën van buitenlandse werknemers

De toelating tot arbeid kan u alleen aanvragen als u behoort tot één van de onderstaande categorieën:

 • Hooggeschoolde
 • Leidinggevende
 • Knelpuntberoep
 • Gespecialiseerd technieker
 • Beroepssporter
 • Schouwspelartiest
 • Postdoctoraal onderzoeker
 • Stagiair
 • Journalist
 • Verplichte stage vervolgdiploma
 • Stagiair bij overheid of internationale instelling
 • Beroepsopleiding bij verkoopcontract
 • Opleiding multinationale groep
 • Bedienaar erkende eredienst
 • Tewerkstelling internationaal akkoord (zoals Erasmus)
 • Au pair
 • Europese blauwe kaart
 • Intra-corporate transferee
 • Onderzoeker gastovereenkomst
 • Grensarbeider

Procedure voor aanvraag

De werkgever start altijd de aanvraag op voor de arbeidsvergunning en arbeidskaart. Zodra de werkgever een vergunning heeft, krijgt hij namelijk ook automatisch een arbeidskaart voor de werknemer die wordt aangenomen.

De aanvraag wordt ingediend bij de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie. Dit kan via e-mail of via brief per post. 

Aanvraag van een werkvergunning
De werkgever start altijd de aanvraag op voor de arbeidsvergunning en arbeidskaart

Benodigde documenten

De werkgever moet bij zijn aanvraag ook de benodigde documenten van de werknemer toevoegen. Die bestaan uit:

 • Een kopie van een geldig paspoort 
 • De arbeidsovereenkomst die opgesteld is
 • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest vragen ze ook een geneeskundig getuigschrift arbeidsgeschiktheid en een inlichtingenblad. Dit kan u vinden bij de gemeente.
 • Specifieke documenten voor de functie kunnen ook worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld een kopie van het diploma

Behandeling van uw aanvraag

Normaal gezien bedraagt de behandelingstermijn in het Vlaams gewest 10 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag. Dan beslissen ze of de aanvraag volledig is en brengen ze u hiervan op de hoogte.

Zodra alles compleet is, heeft het Vlaams gewest 120 dagen om een beslissing te nemen over uw dossier. Lukt het niet binnen die termijn? Dan wordt uw toelating automatisch toegekend. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest staan hier geen deadlines op. 

Positieve beslissing

Wanneer het gewest een positieve beslissing neerlegt over uw aanvraag, zal de arbeidsvergunning worden opgestuurd naar de werkgever die de aanvraag heeft ingediend. Hierop staat uitdrukkelijk een begin- en einddatum vermeldt.

De arbeidskaart kan u ophalen bij het gemeentebestuur van de woonplaats van de werknemer of van de werkgever als de werknemer nog in het buitenland is.

Met de arbeidskaart kan u als buitenlander dan een visum type C aanvragen om te mogen verblijven in België.

Negatieve beslissing

Uiteraard is het ook mogelijk dat er een negatieve beslissing valt. Deze wordt dan via aangetekend schrijven meegedeeld aan zowel de werkgever als werknemer met de nodige uitleg en redenen.

U kan in beroep gaan bij de bevoegde gewestminister tegen de beslissing. Dit kan ook weer via een aangetekende brief, die binnen de maand na de negatieve beslissing moet worden opgestuurd.

Arbeidskaart aanvragen in België

Als u dus wilt werken in België en u ben geen EU-inwoner, dan moet u eerst een job vinden bij een werkgever in België via welke u de aanvraag kan laten indienen voor een arbeidsvergunning. Als werkgever regelt u eigenlijk alle administratie om uw buitenlandse werknemer bij u te kunnen laten werken.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…