Werkgelegenheid » Werk in België » De aanmoedigingspremie: zicht op herstel tijdens uw loopbaanonderbreking

De aanmoedigingspremie: zicht op herstel tijdens uw loopbaanonderbreking

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 23 december 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Ook tijdens een loopbaanonderbreking, kan je druk aan het werk zijn. De zorg voor een naaste, een opleidingstraject of een bedrijf in moeilijkheden kan kopzorgen opleveren. Daarom voorziet de Vlaamse overheid een surplus voor werknemers in loopbaanonderbreking. Of u hier recht op hebt, en in welke mate, hangt van een aantal factoren af.

Wat is de aanmoedigingspremie
De aanmoedigingspremie wordt maandelijks uitbetaald en bedraagt tussen de 15272 en 51438 euro bovenop de gewone onderbrekingsuitkering van de RVA

Wat is de aanmoedigingspremie?

Deze bijstand is er voor het overbruggen van periodes van mantelzorg, ouderschapsverlof, bijscholing, en andere loopbaanonderbrekingen als erkend door de RVA. Ze is er om zicht op herstel te  bieden voor u, uw bedrijf of uw gezinsleden. Als u in het Vlaamse gewest bent tewerkgesteld, kan u aanspraak maken op een aanmoedigingspremie. 

Heb ik er recht op? 

Beide werknemers uit de social profitsector en de privésector kunnen aanspraak maken op dit forfait, dat zich, mits toestemming van de RVA, kan uitbreiden naar zorginstellingen en privéondernemingen in moeilijkheden

Ook sociale hulp-en cultuurwerkers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking. Zij dienen in een Vlaamse gezondheids-of welzijnsinstelling te werken die steun ontvangt vanuit het Vlaamse gewest, of in de Vlaamse socioculturele sector. 

Werknemers uit de privésector hebben recht op deze toeslag als ze bij de RVA voltijds, of halftijds tijdskrediet opnemen: zij met een ⅕ onderbreking (waarbij er nog ⅘ wordt gewerkt), komen niet in aanmerking. Voor thematisch verlof kan dit wel. 

Hoeveel krijg ik? 

De premie wordt maandelijks uitbetaald en bedraagt tussen de 152,72 en 514,38 euro bovenop de gewone onderbrekingsuitkering van de RVA. Er wordt een extra toelage van 51,93 euro netto (of 58,35 euro bruto) voorzien voor zij die alleen wonen, en/of minstens 1 kind ten laste hebben. 

De hoeveelheid van de premie hangt af van het regime waarin je het laatste jaar werkte (deeltijds/voltijds), het motief van de aanvraag (zorgkrediet, thematisch verlof, opleidingskrediet, loopbaankrediet) en het percentage van tewerkstelling tijdens de loopbaanonderbreking. Hier kan u nagaan welke aanmoedigingspremie op uw profiel aansluit. 

Voor een gedetailleerde inschatting, kan u de online simulator raadplegen: dit instrument maakt een niet-bindende raming van de premie, die op maandelijkse basis wordt uitbetaald. 

Waar kan ik tijdskrediet aanvragen? 

Om een aanvraag te doen vooreen loopbaanonderbreking, kan u gebruikmaken van dit onlineformulier. Hierbij dient de werkgever mee in te vullen. In het geval u verlof voor medische bijstand aanvraagt, bent u bij wet beschermd tegen een ontslag. 

Hoe kan ik aanvraag doen voor een aanmoedigingspremie? 

Als u recht hebt op een onderbrekingsuitkering, kan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beslissingsbrief C62 uitvaardigen. Dit document dient bewaard te worden voor de aanvraag van een aanmoedigingspremie. 

De aanmoedigingspremie is hier digitaal aan te vragen via de online overheid, vanaf 2 dagen na de goedkeuring van RVA. Om op tijd de premie te ontvangen, is het aangeraden de aanvraag 2 maanden op voorhand te doen. Digitale aanvragen worden het snelste behandeld. De maximumperiode voor verwerking van digitale aanvragen is één maand

Welke documenten heb ik nodig?

  • de beslissingsbrief C62,
  • uw rekeningnummer,
  • Een afgebakende duur van de onderbreking (maximum 6 maanden),
  • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt, 
  • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.

Aanvullende documenten, zoals tewerkstellingsattesten, medische certificaten en attesten van opleiding, worden gevraagd op basis van uw sector en de aard van uw motivatie. 

De voordelen van digitale aanvraag

De online procedure verschilt van sector tot sector. U dient te beschikken over een digitale sleutel die toegang verschaft tot de online overheid en het aantal uren dat u tijdens uw arbeidscontract werkte. Er wordt rekening gehouden met het laagste aantal contractueel bepaalde uren dat u gewerkt hebt in het voorafgaande jaar.

Schriftelijke aanvraag

Is uw digitale toegang beperkt? Dan kan de aanvraag hier schriftelijk voltooid worden. U kan de geassocieerde PDF in de rechterkolom downloaden en opsturen naar het Departement Werk-en Sociale Economie.

Kan dit met terugwerkende kracht?

De aanvraag kan met terugwerkende kracht behandeld worden, tot 6 maanden na de start van de loopbaanonderbreking. Bent u hier te laat mee, zal uw aanvraag worden geweigerd. 

Komt mijn sociale onderneming in aanmerking?

Of uw werkgever al dan niet erkend is als social profit onderneming, hangt af van uw (sub)paritair comité. Deze staat aan de hand van een cijfercode aangegeven op uw loonbrief. Om de code op uw loonbrief te verifiëren, kan u hier de legende lezen. Om vast te stellen of u al dan niet werkzaam bent bij een social profit onderneming, kan u ook bij uw werkgever terecht. 

Wat als ik vragen heb?

Voor algemene vragen kan u terecht bij de RVA of bij uw mutualiteit: specifieke vragen kan u richten tot het Departement Werk en Sociale Economie. Met de juiste documentatie, kan u de applicatie vanuit de woonkamer voltooien; zo kan u de nodige zorg krijgen, voor uzelf en uw gezin. 

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…