Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Hoe uw verlof voor medische bijstand aanvragen?

Hoe uw verlof voor medische bijstand aanvragen?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 14 november 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Het kan iedereen overkomen, een gezins- of familielid dat zwaar ziek wordt en dringend extra hulp nodig heeft voor de dagelijkse verzorging. U kan als werknemer uw loopbaan tijdelijk onderbreken om die medische bijstand te verlenen. Hoe u dit regelt en bij welke instanties u hiervoor terecht kan, leggen we uit in dit artikel.

Hoe uw verlof voor medische bijstand aanvragen
Als u gebruik wil maken van het verlof voor medische bijstand moet u dit schriftelijk meedelen aan uw werkgever

Wat is verlof voor medische bijstand?

Verlof voor medische bijstand is een vorm van loopbaanonderbreking waarbij u uw arbeidsprestaties tijdelijk stopzet om voor een zwaar ziek gezins- of familielid te kunnen zorgen.

U kan het verlof opnemen op verschillende manieren:

 • U schorst uw arbeidsprestaties voor maximum 12 maanden (per patiënt). De onderbrekingen worden steeds opgenomen voor minimum 1 maand of maximum 3 maanden.
 • U werkt voltijds en vermindert uw arbeidsprestaties met 1/5 of ½ tijdens 24 maanden. Ook dit neemt u telkens op voor minimum 1 maand of maximum 3 maanden.
 • U werkt deeltijds (3/4 of meer) en vermindert uw arbeidsprestaties met ½ gedurende 24 maanden. Ook dit neemt u telkens op voor minimum 1 maand of maximum 3 maanden.

Lees hier meer over omstandigheidsverlof

Voorwaarden

Om het verlof op te nemen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Onder een gezinslid valt iedereen die met u samenwoont
 • Onder een familielid vallen bloedverwanten tot de tweede graad en aanverwanten tot de eerste graad
 • Onder ‘zwaar ziek’ valt elke ziekte of medische ingreep waarbij de geneesheer meent dat elke vorm van sociale, familiale of psychologische bijstand noodzakelijk is voor het herstel

Als werknemer zijn er geen specifieke voorwaarden om aan te voldoen. Weet wel dat uw werkgever de mogelijkheid heeft om uw aanvraag te weigeren, als u in een kmo werkt. Hier komen we later nog op terug.

Wanneer kan de minimumduur afwijken?

Stel uw kind is zwaar ziek en komt in het ziekenhuis te liggen, dan kan u de minimumduur van 1 maand verkorten naar een week, verlengd met een week.

In sommige gevallen kan het ook zijn dat u uw minimumduur kan verkorten naar 1 week, 2 weken of drie weken. Dit is steeds in overleg met uw werkgever

Hoe uw verlof voor medische bijstand aanvragen?

Als u gebruik wil maken van het verlof voor medische bijstand, moet u dit schriftelijk meedelen aan uw werkgever. Dit het best via een aangetekend schrijven, minstens 7 dagen voor de aanvang van het verlof. Een aangetekend schrijven is een brief waarbij u bevestiging krijgt als de bestemmeling hem heeft ontvangen.

Bij het aangetekend schrijven voegt u een attest van de behandelende dokter waarin het volgende staat vermeld:

 • De naam van de patiënt
 • Dat u als werknemer bijstand wil verlenen
 • Dat de zieke persoon wel degelijk baat heeft bij ondersteuning van een familielid
 • Als het om een kind gaat dat gehospitaliseerd is, moet er ook een attest bij zitten van het desbetreffende ziekenhuis

Wat gebeurt er na u aanvraag?

Uw werkgever is in principe verplicht om uw aanvraag te accepteren, tenzij u in een kleine of middelgrote onderneming werkt. Dit kan dan enkel wegens organisatorische redenen en moet schriftelijk gebeuren. Een weigering kan nooit gebeuren wanneer het om een zwaar ziek en gehospitaliseerd, minderjarig kind gaat.

Uw werkgever kan ook een uitstel vragen voor de aanvang van het verlof. Dit om uw functie degelijk op te kunnen vangen. De duur van het uitstel bedraagt maximum zeven dagen.

Betaling tijdens het verlof

Omdat het verlof voor medische bijstand een vorm van loopbaanonderbreking is, krijgt u tijdens dit verlof geen loon van uw werkgever. Gelukkig kan u wel een uitkering krijgen van de RVA. Hiervoor vult u de benodigde formulieren in die u terug kan vinden op de website van de RVA en voegt u hetzelfde attest toe als dat u reeds aan uw werkgever heeft bezorgd.

De uitkering is steeds een vast bedrag en wordt niet bepaald op basis van uw loon. 

 • Voor een volledige onderbreking kan u rekenen op €978,24 bruto per maand wanneer u samenwoont en €1.646,81 bruto wanneer u alleen woont.
 • Kiest u ervoor om halftijds verlof op te nemen, dan kan u rekenen op respectievelijk €489,11 of €823,41 bruto.
 • Gaat u voor een loopbaanvermindering van 1/5, dan krijgt u respectievelijk €165,93 of €223,14 bruto.

Ontslagbescherming 

U bent beschermd tegen ontslag tijdens uw loopbaanonderbreking. Uw werkgever mag u enkel ontslaan om dringende reden en daar is dit verlof er geen van. 

Een collectief ontslag in het kader van een reorganisatie is daarentegen wel voldoende reden om u te mogen ontslaan. Is dit het geval of een andere dringende reden? Dan gaat uw opzeggingstermijn pas in nadat u terug bent van uw verlof.

Verlof voor medische bijstand in België

In België krijgt u dus verlof, tot 12 maanden lang, om voor een zwaar ziek gezins- of familielid te kunnen zorgen. U vraagt dit verlof aan bij uw werkgever en de uitkering vraagt u aan bij de RVA. Mocht u hulp nodig hebben, dan kan u de RVA steeds bereiken op 02 515 44 44.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…