Werkgelegenheid » Werk in België » Het minimumloon en gewaarborgd minimumloon in België

Het minimumloon en gewaarborgd minimumloon in België

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

In tegenstelling tot veel andere landen heeft België geen door de wet vastgelegd minimumloon. In België wordt het minimumloon vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst of cao. Dit is een arbeidsovereenkomst tussen vakbonden en werkgevers. Hierdoor kan het minimumloon per sector verschillen. Dit is anders bij het gewaarborgd minimumloon dat wel voor alle sectoren geldt. Hieronder gaan we dieper in op het verschil tussen minimumloon en gewaarborgd minimumloon, en wat deze precies inhouden.    

Het minimumloon en gewaarborgd minimumloon in België
In België wordt het minimumloon per sector vastgelegd in een cao tussen vakbonden en werkgevers

Wat is het minimumloon? 

In België verschilt het minimumloon per sector. Hoeveel het minimumloon bedraagt, is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en de afspraken tussen vakbonden en werkgevers. Deze arbeidsovereenkomst is bindend. Werkgevers mogen nooit minder betalen dan het afgesproken minimumloon. Meer mag natuurlijk wel altijd. Op deze manier worden werknemers beschermd tegen mogelijke uitbuiting.  

In een aantal sectoren zijn bijkomende afspraken over het minimumloon gemaakt. Op de website van de Federale Overheidsdienst Werk vindt u een handig overzicht van de minimumlonen per sector

Verschil brutoloon en nettoloon

Een loon is de financiële vergoeding die een werknemer van een werkgever ontvangt in ruil voor geleverde arbeidsprestaties. Op uw loonbriefje staat steeds een brutoloon en nettoloon vermeld. 

Het brutoloon is uw loon zonder enige belastingaftrek of bijdrage aan de sociale zekerheid. Het is belangrijk om uw brutoloon te kennen omdat het invloed heeft op uw opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding, gewaarborgd loon, werkloosheidsuitkeringen, vergoeding voor arbeidsongevallen, jobbonus, enz. 

Het nettoloon is het bedrag dat op uw bankrekening gestort wordt. Het is het geld dat u overhoudt nadat alle verplichte bijdragen zijn afgetrokken van uw brutoloon.

Verschil minimumloon en gewaarborgd minimumloon 

Het minimumloon en gewaarborgd minimumloon zijn niet helemaal hetzelfde. Beide zijn er om werknemers te beschermen en worden uitgedrukt in een brutoloon. Het minimumloon verschilt echter per sector, functie, leeftijd en anciënniteit. Het is vastgelegd in een cao en wordt afgesproken tussen vakbonden en werkgevers.

Het gewaarborgd minimumloon of GGMMI geldt voor alle sectoren en is vastgelegd in twee collectieve arbeidsovereenkomsten van de nationale arbeidsraad of NAR. Dit GGMMI is een absolute ondergrens voor werknemers van 18 jaar en ouder. In 2023 bedraagt het gewaarborgd minimumloon 1.954,99 euro bruto per maand

Wanneer wordt het minimumloon aangepast? 

Het minimumloon in België wordt op regelmatige basis aangepast. Meestal vinden er herzieningen plaats in overleg tussen sociale partners, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties, binnen de nationale arbeidsraad of NAR.

De NAR streeft ernaar om de minimumlonen regelmatig te evalueren en aan te passen. Hierbij houdt men rekening met verschillende factoren zoals: 

  • Inflatie
  • Economische omstandigheden
  • Sociale overwegingen 

Bijvoorbeeld: in november 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Hierdoor steeg ook het gewaarborgd minimumloon of GGMMI tot het huidige bedrag van 1.954,99 euro bruto per maand. 

Wat als u minder verdient dan het minimumloon? 

Het is niet toegestaan om als werknemer minder te verdienen dan het minimumloon. Er zijn verschillende stappen die u kan ondernemen wanneer u toch minder verdient: 

  • Raadpleeg uw werkgever: Geef duidelijk aan dat u recht heeft op het minimumloon en vraag om opheldering. Zo kunnen vergissingen of misverstanden worden uitgesloten. 
  • Raadpleeg uw vakbond: Als u lid bent van een vakbond kan u bij hen advies inwinnen en ondersteuning krijgen. Uw vakbond zal u uw rechten uitleggen en optreden als bemiddelaar tussen u en uw werkgever. 
  • Neem juridische stappen: U kan een arbeidsrechtadvocaat contacteren om juridische stappen te ondernemen.
  • Contacteer bevoegde instanties: Bevoegde instanties zoals de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten) kunnen een onderzoek instellen en indien nodig maatregelen nemen. 

Minimum loon België

In België wordt het minimumloon per sector vastgelegd in een cao tussen vakbonden en werkgevers. Daarnaast is er ook een gewaarborgd minimumloon of GGMMI dat geldt voor alle sectoren.

In 2023 bedraagt het gewaarborgd minimumloon 1.954,99 euro per maand. Dit is een brutoloon en is bindend, wat betekent dat het niet is toegestaan om werknemers minder dan het minimumloon te betalen.

Wordt u wel minder betaald, dan kan u verschillende stappen ondernemen, zoals het contacteren van de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten). Dit kan via het nummer 02 233 41 11

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…