Search

Pour des informations en français,

Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » De jobbonus of jobbonusPLUS: wat moet u weten?

De jobbonus of jobbonusPLUS: wat moet u weten? 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 5 minuten

Verdient u minder dan 2.500 euro bruto per maand? Als werknemer of grensarbeider heeft u mogelijk recht op een jobbonus van de Vlaamse overheid. Wil u liever de overstap maken van loontrekkende naar voltijds zelfstandige? Dan komt u misschien in aanmerking voor de jobbonusPLUS. Hieronder gaan we dieper in op wat deze premies nu precies inhouden en hoe u ze kan aanvragen. 

jobbonus of jobbonusPLUS
De werkbonus of werkbonusPLUS vormt een mooie aanvulling op uw inkomen.

Wat is de jobbonus?

De jobbonus is een jaarlijks terugkerende premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Op deze manier wil de Vlaamse overheid werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan het werk te blijven. 

Wie recht heeft op deze premie ontvangt in het najaar een brief op papier of via de eBox. Hierin staat ook het bedrag vermeld dat u zal ontvangen. 

Voorwaarden jobbonus voor werknemers en ambtenaars 

 • U bent een loontrekkende werknemer of statutaire ambtenaar
 • U verdient gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand bij een voltijdse betrekking 
 • Uw woonplaats ligt in Vlaanderen 
 • U hebt de officiële pensioenleeftijd nog niet bereikt 

Hoe ontvangt u uw jobbonus? 

Dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid weet de Vlaamse overheid wie recht heeft op een jobbonus. Het is dus niet nodig om een aanvraag in te dienen als u een loontrekkende werknemer of statutaire ambtenaar bent. U zal automatisch een brief ontvangen

Daarna moet u enkel uw rekeningnummer registreren. Dit doet u door onderstaande stappen te volgen: 

 • Ga naar Mijn Burgerprofiel
 • Log in met uw identiteitskaart en kaartlezer, itsme of een beveiligingscode
 • Klik rechts bovenaan op uw naam en vervolgens op ‘Uw gegevens bij de overheid’
 • Ga naar beneden en klik op ‘Werk, functies en mandaten’
 • Klik in de tekst over de jobbonus op ‘Vul uw gegevens in
 • Duid aan of u uw gegevens wil registreren voor de jobbonus of jobbonusPLUS
 • Vul het Belgisch rekeningnummer in waarop u het geld wilt ontvangen en klik op de blauwe knop

Klaar! U hoeft verder niks meer te doen. De Vlaamse overheid zal de premie binnen afzienbare tijd op uw rekeningnummer storten. 

Hulp nodig om uw rekeningnummer te registreren? Bel gratis naar het informatienummer 0800-61106 van de Vlaamse overheid. 

Hoeveel bedraagt de jobbonus? 

Hoeveel de jobbonus bedraagt, hangt af van uw gemiddeld brutoloon van het voorbije jaar. Hoe lager uw brutoloon, hoe hoger het bedrag van de jobbonus

 • Brutoloon lager dan 1.800 euro per maand: u ontvangt max. 600 euro
 • Brutoloon tussen 1.800 en 2.500 euro per maand: u ontvangt tussen 0 en 600 euro
 • Brutoloon hoger dan 1.800 euro per maand: u heeft geen recht op de jobbonus

Wat is de jobbonus voor grensarbeiders?  

U wordt als grensarbeider beschouwd wanneer u:

 • in Vlaanderen woont 
 • in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) werkt
 • dagelijks of minimaal één keer per week naar uw hoofdverblijfplaats terugkeert 

De voorwaarden om als grensarbeider recht te hebben op een jobbonus zijn dezelfde voorwaarden als bij een loontrekkende werknemer of statutaire ambtenaar. U moet gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen bij een voltijdse betrekking.

Een belangrijk verschil is dat u als grensarbeider wel zelf een aanvraag voor de jobbonus moet indienen. Dit kan via het digitale WSE-loket

 • Download het attest buitenlandse tewerkstelling op de website van de Vlaamse overheid
 • Laat dit attest invullen en ondertekenen door uw werkgever
 • Verzamel uw loonbrieven
 • Meld u aan op het digitale WSE-loket en start een aanvraag
 • Registreer uw rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, wordt dit bekeken door een dossierbehandelaar. Heeft u recht op een jobbonus? Dan ontvangt u een bevestigingsbrief, ten vroegste in november 2023.

Binnen een maand na ontvangst van de brief met vermelding van uw rekeningnummer ontvangt u de jobbonus. 

Wat is de jobbonusPLUS voor zelfstandigen? 

Om ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren, voorziet de Vlaamse overheid de jobbonusPLUS. Dit is voor wie beslist om de stap van loontrekkende naar voltijds zelfstandige te zetten. 

Voorwaarden jobbonusPLUS

 • Vorig jaar had u recht op een jobbonus voor werknemers en ambtenaren 
 • U verdiende als loontrekkende minder dan 2.500 euro bruto per maand
 • Dit jaar zet u de stap naar voltijds zelfstandige, op een moment dat u de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt
 • Drie maanden voor deze beslissing was u minstens nog één dag aan de slag als loontrekkende
 • U woont in Vlaanderen en uw onderneming is gevestigd in Vlaanderen 
 • U ontving nog geen transitiepremie 

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan ontvangt u een brief van de Vlaamse overheid met instructies over de twee stappen die u moet uitvoeren: 

 • Een verklaring op eer over de de-minimissteun aanvinken 
 • Uw rekeningnummer via Mijn Burgerprofiel registreren

Daarna ontvangt u de jobbonusPLUS eenmalig boven op de jobbonus voor werknemers en ambtenaren. 

De jobbonusPLUS bedraagt maximaal twee keer 600 euro.

Jobbonus België

De jobbonus of jobbonusPLUS vormt dus een interessante vorm van sociale bijstand, en een mooie aanvulling op uw inkomen. Het is een jaarlijks terugkerende premie voor wie minder dan €2.500 bruto per maand verdient. U krijgt dit automatisch en hoeft hier zelf geen aanvraag voor te doen. Ook voor zelfstandigen is er een vorm van jobbonus, genaamd de JobbonusPLUS. Heeft u vragen over de jobbonus? Dan kan u steeds terecht bij de Vlaamse Overheid of het online loket.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…