Search

Pour des informations en français,

Familie » Familieverlof en toelages » Hoe vaderschapsverlof aanvragen in België?

Hoe vaderschapsverlof aanvragen in België?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Is er een baby op komst? Proficiat! Wist u dat u ook als vader recht heeft op verlof bij de geboorte van het kind? Dat heeft vaderschapsverlof of geboorteverlof. Het geeft u recht op 15 dagen betaald verlof om uw partner te kunnen helpen, maar ook vooral te genieten van het nieuwe, kleine gezinslid. In dit artikel bespreken we hoe u dit verlof kan aanvragen en wat de vereisten zijn.

Vaderschapsverlof opnemen België
Vaderschapsverlof of geboorteverlof geeft je recht op 15 dagen betaald verlof om te genieten van het nieuwe kleine gezinslid.

Wat is vaderschapsverlof?

Vaderschapsverlof, of ook geboorteverlof genoemd, zijn de verlofdagen die u kan opnemen bij de geboorte van uw kind. Het verlof komt neer op 15 dagen in totaal die u binnen de 4 maanden na bevalling kan opnemen. U mag zelf kiezen of u ze allemaal in één keer opneemt, of verspreid. 

Voorwaarden om vaderschapsverlof op te nemen

U moet aan drie voorwaarden voldoen om uw vaderschapsverlof op te kunnen nemen:

  • U moet een arbeidsovereenkomst hebben
  • U heeft een wettelijke afstammingsband met het kind, dus u bent vader of gehuwde meemoeder, of u bent co-ouder
  • U neemt het verlof op binnen de 4 maanden na de bevalling

U zou ook meer willen weten over moederschapsverlof in België.

Uitbetaling loon

Tijdens uw vaderschapsverlof heeft u recht op (een deel van) uw loon. Tijdens de eerste drie dagen verlof krijgt u uw volledige salaris uitbetaald door uw werkgever. De rest van het verlof wordt betaald door uw ziekenfonds. Dan bedraag uw uitkering 82% van uw bruto dagloon met een grens van € 120,52. 

De uitkering ontvangt u op het einde van uw vaderschaps- of geboorteverlof. Het wordt vaak op vaste dagen door uw ziekenfonds uitbetaald. Neem contact op met het ziekenfonds om te weten op welke dag precies. 

Aanvraag van uw vaderschapsverlof

Vanaf dat u weet dat u partner zwanger is, raden we aan dit aan te kondigen aan uw werkgever. Die kan er dan tijdig rekening mee houden. Geef ook enkele maanden van tevoren aan hoe u uw vaderschapsverlof wil opnemen en wanneer. 

Zodra de baby geboren is, vraagt u officieel het geboorteverlof aan bij uw werkgever. Hiervoor moet u een kopie van de geboorteakte kunnen voorleggen waarin u als vader of meemoeder staat aangegeven. 

Na goedkeuring van uw werkgever kan u bij uw ziekenfonds terecht voor de uitkering. Ga hiervoor naar de website van uw ziekenfonds, zoek naar geboorteverlof en vul het online formulier in. Hierin moet u uw eigen gegevens invullen zoals adres en rijksregisternummer, maar ook de gegevens van de moeder en de gegevens van uw werkgever.

Procedure na aanvraag

Nadat de aanvraag bij uw ziekenfonds is afgerond, zal u een inlichtingenblad van hen ontvangen. Dit moet u ook invullen en terugsturen. Uw ziekenfonds zal rechtstreeks contact opnemen met uw werkgever om te polsen naar uw loon. Ook hiervan wordt u op de hoogte gehouden.

Wat als u zelfstandige bent?

Sinds 1 januari 2021 hebben ook zelfstandigen recht op geboorteverlof. Dit komt neer op 15 volledige dagen of 30 halve dagen, die ook binnen de 4 maanden na de bevalling moeten worden opgenomen.

Voor deze uitbetaling moet u bij uw sociaal verzekeringsfonds zijn. U vraagt het geboorteverlof aan voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte.

Aanvragen vaderschapsverlof

U heeft als vader of meemoeder dus recht op 15 dagen verlof in de 4 maanden na de geboorte van uw kind. Geef dit verlof aan bij uw werkgever en ziekenfonds om de eerste drie dagen uw loon te krijgen en tijdens de andere dagen de uitkeringen. Als zelfstandige kan u uw uitkering aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…