Search

Pour des informations en français,

Familie » Familieverlof en toelages » Krijg belastingvermindering op de kosten van uw kinderopvang

Krijg belastingvermindering op de kosten van uw kinderopvang

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 3 minuten

De kosten van kinderopvang lopen vaak erg op, zeker wanneer u meerdere kinderen in de opvang heeft zitten. Daarom wil de Belgische overheid hierin tegemoetkomen en hebben ze een belastingvermindering in het leven geroepen op de kosten van kinderopvang. In dit artikel gaan we verder in op die belastingvermindering en hoe u hier optimaal gebruik van kan maken.

 Belastingvermindering kinderopvang
De Belgische regering heeft een belastingvoordeel ingevoerd voor de kosten van kinderopvang.

Wat is belastingvermindering?

Bij een belastingvermindering brengt u een bedrag in mindering van de totale belastingen die u moet betalen. Het verkleint dus niet uw belastbaar inkomen, maar wordt mee verrekend in uw belastingaangifte.

Wat houdt het in voor kosten voor kinderopvang?

Kinderopvang op zich is al erg duur, maar onder ‘kosten voor kinderopvang’ rekent de overheid nog andere zaken. Ook onkosten voor activiteiten bij jeugdwerkverenigingen of sportorganisaties komen hiervoor in aanmerken. Denk maar aan een kamp, speelpleinwerking, atelier en meer.

Hier is dus als ouder erg interessant om dit soort kosten in te brengen om zo minder belasting te moeten betalen of misschien zelfs terug te krijgen.

U kunt ook lezen: Moederschapsrust aanvragen in België.

Voorwaarden

Er zijn uiteraard enkele voorwaarden waar u aan moet voldoen om gebruik te kunnen maken van deze belastingvermindering:

  • Uw kind moet jonger dan 14 jaar zijn op de dag van opvang, of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap
  • De instelling moet erkend of gesubsidieerd zijn door een openbaar bestuur
  • U moet uw kind fiscaal ten laste hebben
  • U moet een beroepsinkomen hebben
  • U moet de kosten van de opvang aan de instelling betaald hebben
  • U moet een schriftelijk bewijs meegeven van de opvang zelf en het betaalde bedrag

Voor kinderen jonger dan 3 jaar heeft u ook recht op belastingvermindering voor de kosten van de kinderopvang.

Voorwaarden gezinssituatie

Als u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, maakt het niet uit op welke naam de bewijsstukken of het attest staan. Uw belastingen worden toch samen berekend (normaal gezien).

Als u een feitelijk gezin vormt, kan alleen de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft de belastingvermindering ontvangen. 

Als u gescheiden bent, kan u de uitgaven van de kinderopgang aangeven op voorwaarde dat

  • U uw kind fiscaal ten laste hebt op 1 januari 2022
  • De helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste aan u wordt toegekend. Dit is het geval bij co-ouderschap.

Aanvraagprocedure

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, brengt u de uitgaven voor de opvang in op uw belastingaangifte. Hiervoor kan u een attest opvragen bij uw kinderopvang, omdat u bewijs nodig heeft van het aantal dagen en de kosten van de opvang.

Voor kinderen jonger dan 3 jaar moet u een keuze maken:

  • U kan kiezen om de uitgaven in te brengen zoals hierboven vermeldt
  • Of u kiest voor een verhoging van de belastingvrije som. Dit kan tot € 610. Dit is enkel aangewezen als u geen beroepsinkomsten heeft of als het voordeliger uitkomt.

Hoeveel kosten mag u inbrengen?

U mag alle kosten inbrengen in uw belastingen, hier zit geen maximum op. U kan rekenen op een belastingvermindering van € 14 per dag en per kind. Dit bedrag wordt elk jaar verder geïndexeerd.

Kosten kinderopvang inbrengen

De Belgische overheid biedt u dus een mooie mogelijkheid om de – toch wel grote – kosten van uw kinderopvang in te kunnen brengen in uw belastingen. Voor extra vragen of hulp bij dit topic, kan u zich richten tot de FOD Financiën. Zij kunnen u hier verder bij helpen.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…