Search

Pour des informations en français,

Andere hulp » Nuttige informatie » De zorgvolmacht: hou je toekomst in eigen handen

De zorgvolmacht: hou je toekomst in eigen handen

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 26 december 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Wilt u voorbereid zijn op turbulente tijden? Dan is het raadzaam om een zorgvolmacht over te dragen. Als u op een dag wilsonbekwaam wordt, wordt het moeilijker om nog doortastende keuzes te maken over het eigen welvaren: via de zorgvolmacht, kan iemand die u vertrouwt dit wél.

Wat is de zorgvolmacht?
De zorgvolmacht is een rechtsgeldig document, dat iemand beslissingsvermogen geeft over zaken van medische, persoonlijke, financiële en/of zakelijke aard.

Wat is de zorgvolmacht? 

Het doel van het buitengerechtelijk mandaat is om ervoor te zorgen dat er iemand is die uw belangen kan behartigen en beslissingen kan nemen wanneer u dat zelf niet meer kunt.  U kan dus zelf mee beslissen over de voorwaarden en begunstigde.

Het is aangewezen om – als de situatie dit toelaat – voor de periode van wilsonbekwaamheid een gesprek te voeren over de eigen voorkeuren, en deze duidelijk te maken aan uw bewindvoerder of naaste(n). U zou iemand moeten vinden die rekening houdt met uw specifieke wensen en behoeften. Het kan gaan om familieleden, vrienden of professionele mandatarissen.

Waarvoor wordt de zorgvolmacht gebruikt?

Dit kan nodig zijn bij langdurige ziekte, een coma, dementie, een ongeval of andere vormen van wilsonbekwaamheid. Het mandaat staat toe één of meerdere personen aan te stellen die de administratie en het beheer van uw vermogen opvatten. Veelal gaat het over zaken op vlak van gezondheid en financiën.

Hoe werkt een zorgvolmacht?

U kan zelf bepalen wie deze verantwoordelijkheden op zich neemt en welke bevoegdheden zij hebben. Het is belangrijk om dit mandaat zorgvuldig op te stellen. Zo kan u aangeven wanneer dit mandaat ingaat – bijvoorbeeld, bij ingang van de wilsonbekwaamheid – en wanneer of in welke omstandigheden het eindigt. 

Ook het bereik van de volmacht kan, bij tijdig handelen, door u worden bepaald; zo kan u opteren voor het beheer van zaken gelinkt aan gezondheid en financiën, maar kan u er ook voor kiezen dat er in uw afwezigheid kan gekozen worden voor, bijvoorbeeld, de aankoop en verkoop van vastgoed. 

Het buitengerechtelijk mandaat biedt u de mogelijkheid om zelf de regie te houden over uw persoonlijke en financiële zaken, zelfs als u wilsonbekwaam wordt. Het kan echter bevorderlijk zijn om juridisch advies in te winnen en uw mandaat regelmatig te evalueren en bij te werken om ervoor te zorgen dat het blijvend aan uw behoeften voldoet.

Wie kan een zorgvolmacht uitdelen? 

U dient meerderjarig te zijn om een zorgvolmacht uit te delen – dus ouder dan 18 jaar – en wilsbekwaam. Dat wil zeggen dat je, bij het tekenen van het document, genoeg bij zinnen bent om verstandige beslissingen te maken. Voor het activeren van de zorgvolmacht is het belangrijk dat jij én de persoon of personen met volmacht, het document tekenen. 

Waar kan ik een zorgvolmacht tekenen? 

Een zorgvolmacht is een juridisch document dat wordt opgesteld bij de notaris. Je kan voor registratie ook terecht  bij de griffie van je lokale vredegerecht

Hoeveel kost een zorgvolmacht?

Daar de standaardprijs op 195 euro vastgepind voor één persoon, of op een ereloon van 295 euro voor 2 volmachten. De registratie op zich kost 18,5 euro en ook enige herroeping van de lastgeving, moet worden aangeduid in het centraal register voor lastgevingen. 

Kan dit online? 

Indien u – aan de hand van een online burgerprofiel – online toegang hebt tot het centraal register, kan u een verzoek digitaal indienen, evenals de vooruitgang in uw dossier online traceren. 

Indien u tijdens de online procedure voor uitdagingen staat, kan u beroep doen op de griffie van elk vredegerecht. Pas echter op: zij mogen u geen legaal advies verlenen. 

Voor legaal advies kan u onder bijzondere omstandigheden bij de Balie van Advocaten in uw arrondissement terecht. 

Wat heb ik nodig? 

De benodigde documenten – zoals persoonsgegevens en, in geval van ziekte of ongeval, een medisch attest – vindt u hier, of in de eerste fase van de online procedure. Het is belangrijk dat u tijdig en op voorhand de juiste documenten verzamelt, zodat er voor u gezorgd kan worden in tijden van nood.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…