Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Verzekering voor arbeidsongevallen in België

Verzekering voor arbeidsongevallen in België

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Uw bedrijf kan nog zo veel belang hechten aan preventie, een ongeval kan altijd gebeuren. Zowel op de werkvloer als van en naar het werk. U bent als werkgever dus ook verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten in België. Hoe dit in zijn werk gaat en wat u hiervoor moet doen, leggen we uit in dit artikel.

Arbeidsongevallenverzekering in België
U bent als werkgever dus ook verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten in België

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die de vergoedingen voor lichamelijke letsel bij werknemers dekt. Het geldt zowel voor arbeidsongevallen als voor ongevallen op weg van of naar het werk. De term arbeidsongeval kan zeer ruim opgevat worden. Een hartaanval door verhoogde stress kan hier namelijk ook onder vallen.

Wat dekt de verzekering?

De verzekering geldt vooral voor de werknemer en dekt de kosten die bij het arbeidsongeval ontstaan. Uiteraard gaat dit als eerste om de medische kosten en het loonverlies, maar ook op lange termijn komt de verzekering tussen.

Minimale dekking

Minimale dekking is:

  • Kosten voor de medische zorgen die te maken hebben met het ongeval
  • Vergoeding voor de werknemer wanneer deze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is
  • Vergoeding als de werknemer hulp nodig heeft van anderen
  • Vergoeding voor de nabestaanden, mocht de werknemer zijn overleden. Dit houdt in: de kosten voor de begrafenis, een levenslange rente voor de huwelijkspartner en rente voor de kinderen (als ze nog kinderbijslag krijgen)

Een arbeidsongevallenverzekering dekt niet de materiële en mentale schade van het arbeidsongeval. Ook ongevallen die opzettelijk door het slachtoffer zijn veroorzaakt worden niet gedekt.

Extra uitbreidingsmogelijkheden

Boven op de basis zijn er enkele uitbreidingen mogelijk:

  • Waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk minimum’: maakt het mogelijk om het loon van werknemers boven de wettelijke grens bij te verzekeren.
  • Waarborg ‘samenwonenden’: een extra verzekering waarbij niet-gehuwden van dezelfde voordelen kunnen genieten als gehuwden
  • Waarborg ‘ongevallen in de privé-omgeving’: eenzelfde verzekering, maar dan voor ongevallen buiten de werkuren

Deze uitbreidingen zijn niet verplicht, maar wel voordelig voor zowel werkgever als werknemer. 

Waar uw verzekering afsluiten?

Een verzekering voor arbeidsongevallen kan u afsluiten bij de meeste verzekeringsondernemingen. U kan dus zelf het beste vergelijken welke onderneming de beste prijs kan bieden en het meest interessante pakket heeft.

Hoe verloopt het aangeven van een ongeval?

Wanneer er zich iets voordoet, op de werkvloer of tijdens de rit van of naar het werk, is uw werknemer steeds verplicht dit zo snel mogelijk te melden aan de werkgever. Ook als er geen hinder wordt ondervonden of niemand gewond is. 

De werkgever heeft dan 8 dagen de tijd om dit te melden aan de verzekering. Hij is verplicht om het te melden en moet ook een attest van eerste vaststelling indienen. Daarin worden alle letsels beschreven. 

Stel uw werkgever weigert om uw ongeval aan te geven, dan kan u zelf contact opnemen met het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s

De verzekeringsonderneming neemt alles door en maakt de uiteindelijke beslissing of het ongeval wordt erkend als arbeidsongeval. Het is dus niet uw werkgever die dat beslist. Er zijn drie scenario’s die kunnen volgen en ze hebben elk een ander gevolg.

1. Het ongeval wordt erkend als arbeidsongeval

Dit is het beste geval uiteraard. Hierbij betaalt de verzekering alle medische kosten uit en ook eventuele kosten voor arbeidsongeschiktheid. De uitbetaling kan u na enkele weken verwachten. Afhankelijk van de situatie ontvangt u een tijdelijke uitbetaling of levenslange bij permanente arbeidsongeschiktheid.

2. Het ongeval wordt niet als arbeidsongeval erkend

Bij dit geval kan u Fedris vragen om een onderzoek in te stellen. Die gaat dan de aanvraag en beslissing nog eens na. Blijft het negatief en bent u er niet mee eens? Dan kan u dit nog aanvechten in de arbeidsrechtbank

3. Er heerst twijfel om het ongeval als arbeidsongeval te erkennen

In dit geval heeft de werknemer recht op een gewaarborgd loon tijdens de eerste 30 dagen. Dit loon wordt door de werkgever uitbetaald. Als er na die 30 dagen nog geen beslissing genomen is, dan betaalt uw ziekenfonds de kosten verder. Deze kosten worden dan achteraf teruggevorderd bij de verzekeringsonderneming.

Hoe verloopt het aangeven van een ongeval
Een arbeidsongevallenverzekering geldt zowel voor arbeidsongevallen als voor ongevallen op weg van of naar het werk

Arbeidsongevallenverzekering in België

U bent als werkgever dus verplicht om u te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Maar goed ook, want het zorgt dat u minder kosten heeft en dat uw werknemers altijd gedekt zijn tegen medische kosten en arbeidsongeschiktheid. 

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…