Werkgelegenheid » Andere ondersteuning voor werknemers » Wat is palliatief verlof en hoe kan u het aanvragen?

Wat is palliatief verlof en hoe kan u het aanvragen? 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Wilt u palliatieve zorg verlenen aan iemand die ongeneeslijk en terminaal ziek is? Dan kan u palliatief verlof nemen. Dit is een wettelijk vastgelegde verlofperiode waarbij u tijdens een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet werkt. Omdat palliatief verlof een recht is, kan uw aanvraag niet geweigerd worden en heeft u ook geen toestemming nodig van uw werkgever. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden en de aanvraag van palliatief verlof.

Wat is palliatief verlof en hoe kan u het aanvragen
Met palliatief verlof kunt u palliatieve zorg verlenen aan iemand die ernstig en terminaal ziek is

Waarvoor kan u palliatief verlof gebruiken? 

U kan palliatief verlof aanvragen om iemand op het einde van zijn leven mentaal en fysiek te ondersteunen. Onder deze palliatieve zorg verstaat men onder andere:  

  • Medische hulp 
  • Sociale ondersteuning
  • Administratieve ondersteuning
  • Psychologische bijstand 

Met andere woorden, elke vorm van hulp en verzorging aan iemand die ongeneeslijk en terminaal ziek is. 

Wie kan palliatief verlof nemen? 

U kan palliatief verlof nemen als u een attest voorlegt van de behandelend arts van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent palliatieve zorg te verlenen. De patiënt hoeft geen gezinslid of familielid te zijn. 

Hoeveel verlof kan u krijgen? 

Als u palliatief verlof wil opnemen, kan u ervoor kiezen om: 

  • helemaal niet te werken 
  • halftijds te werken 
  • 4/5e te werken 

Het palliatief verlof duurt een maand. Deze periode kan u tweemaal met een maand verlengen op voorwaarde dat u dan opnieuw een attest van de behandelend arts voorlegt. 

In de praktijk begint uw palliatief verlof op de eerste dag van de week die volgt op de afgifte van het attest, tenzij uw werkgever ermee instemt het vroeger te laten beginnen. 

Krijgt u betaald tijdens palliatief verlof? 

Tijdens uw palliatief verlof ontvangt u een maandelijkse uitkering van de RVA. Deze onderbrekingsuitkering is forfaitair. Dit betekent dat het bedrag niet berekend wordt in functie van uw loon. 

Voor een volledige onderbreking op basis van een voltijdse betrekking ontvangt u ongeacht uw leeftijd 879,15 euro per maand

In sommige situaties voorziet de RVA een verhoogde tegemoetkoming, zoals wanneer u een alleenstaande werknemer bent met kinderen ten laste. 

Hoe kan u palliatief verlof aanvragen? 

Om palliatief verlof aan te vragen moet u: 

  • Uw werkgever op de hoogte brengen: dit doet u best schriftelijk samen met een attest van de behandelend arts van de patiënt waarin staat dat u bereid bent palliatieve zorg te verlenen
  • Uw uitkering aanvragen bij de RVA: hiervoor moet u een formulier aanvraag palliatief verlof indienen 

Wat als de patiënt overlijdt tijdens uw palliatief verlof? 

Wanneer de patiënt overlijdt tijdens uw palliatief verlof kan u de lopende onderbreking voortzetten tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. U hoeft hiervoor geen andere formulieren in te vullen. 

Wanneer u de lopende onderbreking liever voor de oorspronkelijk gevraagde einddatum stopzet en u terug aan het werk wil gaan, moet uw werkgever daarmee akkoord zijn. Als dit het geval is, brengt u de RVA daarvan schriftelijk op de hoogte: 

Kan u ontslagen worden tijdens palliatief verlof? 

Omdat palliatief verlof een recht is, kan uw werkgever dit niet weigeren. U bent beschermd tegen ontslag vanaf de datum van de aanvraag van uw verlof tot drie maanden na het einde van uw verlof.

Respecteert uw werkgever deze ontslagbescherming niet? Dan moet uw werkgever u naast de vergoedingen bij het verbreken van de arbeidsovereenkomst een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan zes maanden loon. 

Palliatief verlof België

Met palliatief verlof kan u dus palliatieve zorg verlenen aan iemand die ernstig en terminaal ziek is. Daarnaast is het mogelijk om verlof aan te vragen om medische bijstand te verlenen aan iemand die zwaar ziek is en nood heeft aan dagelijkse verzorging. Ook deze uitkering kan u bij de RVA aanvragen.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…