Familie » Andere hulp voor gezinnen » Belastingvermindering bij gehandicapt kind of gehandicapt persoon ten laste

Belastingvermindering bij gehandicapt kind of gehandicapt persoon ten laste

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Heeft u een gehandicapt kind of andere gehandicapte personen ten laste? Dan heeft u recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Dat wil zeggen dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt, waardoor u minder moet achterdragen. In dit artikel leggen we uit wat het precies inhoudt en hoe u het kan aanvragen.

Aanvraag belastingvermindering
Als u in België een gehandicapt kind of andere gehandicapte personen ten laste hebt betaalt u minder belastingen

Belastingvermindering bij een gehandicapt persoon ten laste

Wanneer u een gehandicapt persoon of kind(eren) ten laste heeft, geniet u van belastingvermindering. Hierbij wordt uw belastingvrije som vergroot, waardoor uw inkomen minder belast wordt. 

Wat is een gehandicapt kind ten laste volgens de fiscus?

De fiscale definitie omvat een kind waarvoor u kinderbijslag krijgt en dat erkend is als gehandicapt. Hiervoor moet het voor ten minste 66% getroffen zijn door verminderde geestelijke of lichamelijke gezondheid door één of meer aandoeningen. 

Bij de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen wordt dit weergegeven als een minimum van vier punten in pijler één.

Wat is de definitie van een gehandicapt persoon ten laste?

Een gehandicapt persoon ten laste omvat alle personen waarvoor u geen kinderbijslag meer krijgt, maar die wel uw zorg nodig hebben. Volgende feiten moeten voorkomen en vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar:

 • ofwel heeft de lichamelijke of geestelijke toestand het verdienvermogen verminderd tot één derde of minder van wat een valide persoon zou kunnen verdienen.
 • ofwel zorgt de gezondheidstoestand voor een volledig gebrek aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten. Hiervoor wordt dezelfde schaal gebruikt als die om de tegemoetkomingen van gehandicapten te berekenen.
 • ofwel na een periode van primaire ongeschiktheid waarin het verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder.
 • ofwel als de persoon tot ten minste 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard.

Wanneer is een kind ten laste?

Er moet aan drie voorwaarden worden voldoen om een kind ten laste te kunnen inbrengen in de belastingen:

 1. Het kind moet deel uitmaken van uw gezin
 2. De netto bestaansmiddelen van het kind mogen niet hoger liggen dan € 3.410 wanneer beide ouders nog samen zijn of € 6.240 bij een alleenstaande ouder
 3. Uw kind mag geen inkomen ontvangen die u als beroepskosten kan inbrengen

Hoe uw belastingvermindering aanvragen?

Om te kunnen genieten van de belastingvermindering vermeldt u eenvoudig het aantal gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen in uw aangifte in vak II, B. Houd wel steeds het bewijs van de handicap ter beschikking in uw administratie. Dit kan mogelijk opgevraagd worden door de FOD Financiën. 

Hoeveel bedraagt uw belastingvermindering?

Bij een gehandicapt kind ten laste

Hiervoor wordt het gewone belastingvoordeel voor kinderen ten laste berekend, maar een gehandicapt kind telt als twee kinderen. De prijzen voor inkomstenjaar 2022 komen neer op:

Aantal kinderenBedrag
Één kind€ 1.690
Twee kinderen€ 4.340 
Drie kinderen€ 9.730 
Vier kinderen€ 15.740 

Bij meer dan vier kinderen komt er een supplement bij van € 6.010 per kind.

Bij een gehandicapte persoon ten laste

Het bedrag van het belastingvrije deel van het inkomen voor gehandicapte personen ten laste verschilt naar gelang de relatie en leeftijd van de persoon. De bedragen voor inkomstenjaar 2020 bedroegen:

 • Voor ascendanten (ouders, grootouders …) ouder dan 65 jaar: 6.540 euro per persoon
 • Voor broers en zussen van 65 jaar of ouder: 6.540 euro per persoon
 • Voor ascendanten jonger dan 65 jaar: 3.260 euro per persoon
 • Voor de mensen van wie u als kind ten laste bent geweest: 3.260 euro per persoon

Conclusie

Wie iemand met een handicap ten laste heeft, heeft recht op een mooie belastingvermindering. Heeft u hier nog vragen over? Dan kan u terecht bij FOD Financiën of FOD Sociale Zekerheid (0800 987 99).

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…