Gezondheid » Gezondheidszorgondersteuning » Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 23 december 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Bent u 65 jaar of ouder? Heeft u een beperkt inkomen? En bent u hulpbehoevend? Dan kan u een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden) aanvragen. Hiermee kan u kiezen welke hulp u wil inschakelen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden. Hieronder gaan we dieper in op de voorwaarden, het bedrag en het aanvragen van deze financiële tegemoetkoming.

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Als u 65 jaar of ouder bent een beperkt inkomen heeft en hulpbehoevend bent heeft u recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van maximaal €683 per maand

Wat is het zorgbudget voor ouderen? 

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZBVO) is een financiële tegemoetkoming voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het doel is om hen te helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. 

Het zorgbudget bedraagt maximaal €683 per maand en is afhankelijk van hoeveel zorg u nodig heeft en het (gezins)inkomen. Het bedrag dat u ontvangt, mag maandelijks vrij besteed worden zonder verantwoording of uitgavebewijs.

Verschil zorgbudget en thuiszorg 

Het zorgbudget en thuiszorg zijn beide gericht op het ondersteunen van ouderen. Al zijn er ook wel belangrijke verschillen. 

Thuiszorg is een vorm van zorg die door professionele zorgverleners wordt verleend. Iedereen die moeite heeft om zelfstandig thuis te wonen, heeft recht op thuiszorg. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u bejaard bent. Of omdat u ziek, net geopereerd of gehandicapt bent. Thuiszorg kan gaan om verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of huishoudelijke hulp. U betaalt de diensten van een verzorger per uur en uw ziekenfonds komt grotendeels tussen in de kosten. Op deze manier moet u wanneer u tijdelijk of langdurig zorg nodig heeft niet noodzakelijk naar een zorginstelling verhuizen. 

Een zorgbudget is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor ouderen. Het is bedoeld om 65-plussers die nog thuis wonen te ondersteunen wanneer zij zorg en ondersteuning nodig hebben. U kiest zelf welke extra hulp u inschakelt om uw levenskwaliteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of verpleging.

Voorwaarden zorgbudget voor ouderen

U heeft recht op een zorgbudget voor ouderen als u

  • 65 jaar of ouder bent 
  • U een verminderde zelfredzaamheid van zeven punten of meer heeft
  • Verblijft u in een woonzorgcentrum? Dan krijgt u categorie 4 toegekend voor de berekening van uw zorgbudget. U krijgt categorie 5 toegekend wanneer u al over deze categorie beschikt op basis van een medische inschaling of recht heeft op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 
  • Uw inkomen en dat van uw gezin vallen onder een bepaalde maximumgrens 
  • U bent aangesloten bij een zorgkas 

Bedrag zorgbudget voor ouderen 

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bedraagt maximaal €683 per maand. Hoeveel uw zorgbudget exact bedraagt, wordt berekend op basis van uw vastgestelde zorgnood, uw gezinssamenstelling en inkomen. 

Bij het inkomen kijkt men naar uw pensioen, inkomsten uit arbeid, ziekte-uitkeringen, spaargeld, beleggingen en schenkingen. Het gaat hierbij om de inkomens van u en uw partner of de persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd staat en geen bloed- of aanverwant is. 

Het bedrag dat u maandelijks ontvangt, mag u vrij besteden aan de extra hulp die u wilt. 

Hoe kan u het zorgbudget voor ouderen aanvragen? 

U kan uw zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden) online aanvragen

  • Uw zorgkas evalueert uw aanvraag en zal u eventueel om bijkomende informatie vragen. 
  • De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid evalueert uw handicap en neemt hiervoor contact op met uw arts of nodigt u uit voor een gesprek.
  • Wanneer u in een woonzorgcentrum verblijft, wordt er geen medische inschaling afgenomen. U krijgt dan een categorie 4 of 5 toegewezen voor de berekening van uw zorgbudget.

Na drie of vier maanden ontvangt u de beslissing van uw zorgkas. Wanneer uw aanvraag goedgekeurd wordt, heeft u recht op een zorgbudget vanaf de maand die volgt op uw aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het online aanvragen van uw zorgbudget? Neem contact op met het OCMW, de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas. 

Zorgbudget in België

Kortom, als u 65 jaar of ouder bent, een beperkt inkomen heeft en hulpbehoevend bent, heeft u recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van maximaal €683 per maand. Deze financiële tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald door uw zorgkas en kan u vrij spenderen aan de extra hulp die u wilt. Het doel van het zorgbudget is om u te helpen om langer thuis te blijven wonen. Met extra vragen over uw zorgbudget kan u terecht bij uw hulpkas.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…