Search

Pour des informations en français,

Gezondheid » Gezondheidszorgondersteuning » Terugbetaling tandarts: alles over tandzorg 

Terugbetaling tandarts: alles over tandzorg 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Elk jaar op tandartscontrole gaan, is niet alleen goed voor uw gebit, u krijgt ook meer terugbetaald. Door te kiezen voor een geconventioneerde tandarts komt u bovendien nooit voor dure verrassingen te staan. De tarieven voor tandzorg bij hen zijn vastgelegd in het nationale akkoord met de ziekenfondsen. Hieronder leest u meer over welke tandartsen terugbetaald worden, welke tandzorg vergoed wordt en hoe u de terugbetaling precies moet regelen.

Tandzorg in België
Dankzij het mondzorgtraject krijgt u als u elke 2 jaar een tandarts bezoekt een betere terugbetaling dan wie dit niet doet.

Welke tandartsen worden terugbetaald? 

Om u tegen hoge prijzen te beschermen, sluiten de ziekenfondsen een akkoord met tandartsen over de officiële tarieven. Wanneer een tandarts dit akkoord ondertekent, spreken we over een geconventioneerde tandarts

Wat is het verschil tussen een geconventioneerde en niet-geconventioneerde tandarts?

Een geconventioneerde tandarts respecteert de afgesproken officiële prijzen.  Maar een niet-geconventioneerde tandarts kan bovenop het officiële tarief een supplement vragen waarin uw ziekenfonds niet tussenkomt. U zal hier dus meer betalen. 

Om te weten of een tandarts geconventioneerd is, kan u het RIZIV raadplegen. Daarnaast kan ook uw ziekenfonds of uw tandarts hier antwoord op geven.  

Voorwaarden terugbetaling 

In Vlaanderen bent u verplicht een verzekering voor geneeskundige verzorging af te sluiten. Dit kan bij een verzekeringsinstelling zoals een ziekenfonds, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering of de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding. 

Als u bij een verzekeringsinstelling aangesloten bent en uw bijdrage heeft betaald, kan u voor bepaalde tandzorg een terugbetaling bekomen. Welke tandzorg u precies terugbetaald krijgt, hangt af van de voorwaarden van uw ziekteverzekering

Jaarlijkse controle bij de tandarts 

Een jaarlijkse controle bij de tandarts is altijd aangeraden. Zelfs als u geen pijn of problemen ervaart. 

Tijdens deze controle wordt niet alleen de schade aan uw gebit herstelt, ook tandbederf en tandproblemen worden voorkomen. 

Bent u tussen 18 en 80 jaar oud? Dan betaalt uw ziekteverzekering één keer per jaar een preventief mondonderzoek bij de tandarts terug. Deze jaarlijkse controle kost ongeveer 68 euro. Het grootste deel betaalt uw ziekteverzekeraar. Het bedrag dat u zelf betaalt (het remgeld) bedraagt slechts 3,50 euro. 

Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u voor dit jaarlijks preventief mondonderzoek bij een geconventioneerde tandarts zelfs helemaal niets. 

Minder betalen door mondzorgtraject 

Bent u 18 jaar of ouder? En bezoekt u elke 2 jaar een tandarts? Dan krijgt u via het mondzorgtraject een betere terugbetaling dan wie dit niet doet. 

Vanaf 18 jaar stapt u automatisch in dit mondzorgtraject. Hier hoeft u zelf niks voor te doen. 

Terugbetaling tandzorg kinderen tot 18 jaar

Een ziekenfonds betaalt basistandzorg voor kinderen jonger dan 18 jaar bij een geconventioneerde tandarts helemaal terug. 

Deze basistandzorg omvat: 

  • Elk semester een preventief mondonderzoek 
  • Gaatjes vullen of tanden herstellen 
  • Tandzenuwen behandelen 
  • Tanden trekken

Hoe terugbetaling tandarts aanvragen? 

Er zijn verschillende opties om uw terugbetaling tandzorg aan te vragen: 

Derdebetalersregeling

U betaalt enkel het remgeld aan uw tandarts, de rest wordt rechtstreeks door uw ziekteverzekeraar aan uw tandarts betaald. Hierbij is het dus niet nodig om een terugbetaling aan te vragen

Getuigschrift voor verstrekte hulp (een papieren doktersbriefje)

U betaalt uw tandarts en stuurt het getuigschrift voor verstrekte hulp op naar uw ziekteverzekeraar. U ontvangt daarna uw terugbetaling volgens het wettelijk tarief. Bent u het getuigschrift verloren? Vraag uw tandarts om een duplicaat en bezorg dit aan uw ziekteverzekeraar. 

E-attest (een digitaal doktersbriefje)

U betaalt uw tandarts. Deze vult een e-attest in en stuurt het via een beveiligde databank door naar uw ziekteverzekeraar. U ontvangt een papieren bewijsstuk met een uniek nummer van uw tandarts. Houd dit goed bij. U ontvangt automatisch uw terugbetaling volgens het wettelijk tarief. Daarna mag u het bewijsstuk weggooien. 

Tandzorg in België

Dankzij uw verplichte ziekteverzekering bij een ziekteverzekeraar (bijv. een ziekenfonds) kan u een terugbetaling van tandzorg krijgen. Sommige tandartsen hebben een akkoord met de ziekenfondsen ondertekend en hanteren officiële tarieven. Deze tandartsen zijn geconventioneerd.

Het is aangeraden om regelmatig een tandcontrole te laten doen. Dankzij het mondzorgtraject krijgt u als u elke 2 jaar een tandarts bezoekt een betere terugbetaling dan wie dit niet doet.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt basistandzorg bij een geconventioneerde tandarts volledig terugbetaald. Deze terugbetaling kan geregeld worden via een derdebetalersregeling, een getuigschrift voor verstrekte hulp of een e-attest.

Met meer vragen over de terugbetaling van tandzorg kan u terecht bij uw tandarts, uw ziekenfonds of het RIZIV via het e-mailadres actua@riziv-inami.fgov.be

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…