Opleiding » Beurzen en leningen » Studietoelage voor hoger onderwijs in België

Studietoelage voor hoger onderwijs in België

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, voorziet de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. Deze vorm van financiële ondersteuning helpt studenten hun studiekosten te dragen. Het specifieke bedrag van de studietoelage varieert op basis van verschillende criteria, zoals het gezinsinkomen en de gezinssituatie van de student. Hieronder gaan we dieper in op wat een studietoelage precies is, wie er recht op heeft en hoe u deze kan aanvragen. 

Wat is een studietoelage
Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen voorziet de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden een studietoelage voor minder begunstigde studenten

Wat is een studietoelage?

Een studietoelage of studiebeurs is de financiële steun die de Vlaamse overheid voorziet voor minder begunstigde studenten in het hoger onderwijs. Hoeveel een studietoelage bedraagt, hangt onder andere af van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling van de student. In tegenstelling tot een studielening moet een studietoelage of studiebeurs niet terugbetaald worden. 

Voor wie? 

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen om een studietoelage te krijgen. 

Voorwaarden nationaliteit

 • U heeft de Belgische nationaliteit
 • Of u heeft geen Belgische nationaliteit, maar u woont al een tijdje in België, bent een erkend vluchteling of heeft een permanente verblijfsvergunning

Voorwaarden opleiding 

 • Uw opleiding en onderwijsinstelling zijn erkend;
 • U studeert met een diplomacontract en neemt minstens 27 studiepunten op;
 • U volgt een financierbare opleiding;
 • U heeft voldoende studietoelagekrediet 

Voorwaarden inkomen 

Voor het inkomen wordt gekeken naar: 

 • Gezinssituatie: Bent u ten laste, gehuwd, zelfstandig of alleenstaand?
 • Gezinsgrootte: De gezinsgrootte wordt uitgedrukt in punten. Hoe meer punten uw gezin telt, hoe hoger het gezinsinkomen mag zijn. Bijvoorbeeld: Telt uw gezin 3 punten? Dan mag uw gezinsinkomen maximaal 40.566,72 euro per jaar zijn.  

Daarnaast zijn er nog andere factoren die het bedrag bepalen, zoals een kot of het bezitten van extra eigendommen. 

Studietoelage aanvragen 

Wilt u een studietoelage aanvragen? Dan kan u een dossier opstarten bij de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Dit doet u vanaf 2 juni voorafgaand aan het academiejaar waarvoor u een studietoelage wilt aanvragen, en tot en met 1 juni van het academiejaar dat bezig is. 

Zo kan u een studietoelage aanvragen

 • Ga naar www.studietoelagen.be
 • Klik op ‘Dien je aanvraag in’
 • Log in via eID, itsme, beveiligingscode of federaal token
 • Vul in het digitaal loket uw contactgegevens en bankrekeningnummer in 
 • Geef aan dat u een dossier wilt opstarten
 • Geef eventueel toegang aan een ouder die op hetzelfde adres woont om uw dossier op te volgen 

Zodra het dossier is opgestart, ontvangt u een e-mail waarin u uw dossiergegevens kan nakijken, eventueel aanvullen en bevestigen. Daarna houdt de dossierbehandelaar u verder op de hoogte. 

Studietoelage België berekenen 

Op de website van de dienst Studietoelagen vindt u een handig overzicht van de verschillende bedragen van de studietoelagen. Om het gezinsinkomen te berekenen, kijkt men naar het laatste aanslagbiljet en of uw gezin extra eigendommen bezit. 

Heeft u het financieel moeilijk? Dan kan u bij de studentenvoorziening van uw onderwijsinstelling een voorschot aanvragen op uw studietoelage. De medewerkers controleren of u in aanmerking komt voor een studietoelage en berekenen bij benadering hoeveel u zal ontvangen. Het enige wat u moet doen om het voorschot te ontvangen, is bij de medewerkers van de studentenvoorziening een contract ondertekenen

Beroep indienen of een herziening aanvragen 

Is uw dossier afgekeurd? Of bent u niet akkoord met de beslissing van de dienst Studietoelagen? Dan kan u beroep indienen of een herziening aanvragen: 

 • Stuur een aangetekende brief binnen 60 dagen nadat u bericht heeft gekregen over het definitieve bedrag of de weigering van de toelage
  • Vermeld de juridische en feitelijke argumenten om in beroep te gaan
  • Stuur uw aangetekende brief naar Afdeling Studietoelagen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, bus 128, 1210 Brussel 

Binnen 45 dagen na ontvangst van de aangetekende brief, krijgt u antwoord met de redenen waarom uw beroep al dan niet wordt aanvaard. 

Belangrijk: Het is niet mogelijk om beroep in te dienen als u een HBO5 opleiding Verpleegkunde volgt, omdat deze opleiding gefinancierd wordt via het Groeipakket.  

Studietoelage België

Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, voorziet de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden een studietoelage voor minder begunstigde studenten. Voor de hoogte van de toelage wordt gekeken naar het gezinsinkomen en de gezinsgrootte. U kan een studietoelage aanvragen bij de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Heeft u vragen over uw studietoelage? Neem contact op met de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…