Search

Pour des informations en français,

Huisvesting » Huisaankoopbijstand » Wat is een sociale lening of Vlaamse woonlening?

Wat is een sociale lening of Vlaamse woonlening? 

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 23 december 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Wilt u geld lenen voor de bouw of aankoop van een woning? Een sociale lening is een lening voor wie het niet breed heeft. De rentevoet is gelijkaardig aan die van een gewoon woonkrediet, maar er hangen minder kosten aan vast en de lening is makkelijker te verkrijgen met een laag inkomen. U kan voor deze lening terecht bij uw sociale huisvestingsmaatschappij of bij verschillende organisaties. Hieronder gaan we dieper in op waar en hoe u een sociale lening of Vlaamse woonlening kan aanvragen. 

Wat is een sociale lening of Vlaamse woonlening? 
U kunt een lening aanvragen om een huis te kopen of te verbouwen, ook als u minder draagkrachtig bent.

Waarvoor kan de sociale lening worden gebruikt? 

Een woning kopen of renoveren is een serieuze hap uit het budget. Om iedereen de kans te geven deze belangrijke stap te nemen, bestaat er in Vlaanderen een sociale lening of Vlaamse woonlening. Dit is een goedkope hypothecaire lening met interessante voorwaarden en een lage rentevoet. 

Hiermee kan u:

 • een eigen woning aankopen
 • de nodige renovatiewerken aanbrengen aan uw huidige woning

U kan de sociale lening of Vlaamse woonlening gebruiken voor elk huis, zolang het aan de vastgelegde voorwaarden voldoet. 

Waar kan u terecht voor een sociale lening? 

In Vlaanderen kan u voor een sociale lening of Vlaamse woonlening terecht bij het Vlaams Woningfonds. Daarnaast zijn er ook enkele door Vlaanderen erkende kredietinstellingen waar u een sociale lening kan afsluiten. Deze hanteren soms andere voorwaarden dan het Vlaams Woningfonds. Het loont dus zeker de moeite om deze met elkaar te vergelijken. 

De overkoepelende organisaties van erkende kredietmaatschappijen zijn: 

 • vzw Vereniging voor Sociale Huisvesting 
 • vzw Sociaal Woonkrediet 

Daarnaast is het ook mogelijk om in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sociale lening aan te vragen. 

In Brussel richt u zich hiervoor tot het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

In Wallonië kan u terecht bij Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLFNW), Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) of Société Wallonne du Logement (SWL). 

Wie kan een sociale lening aanvragen?  

In Vlaanderen heeft u recht op een sociale lening als: 

 • U een bescheiden inkomen heeft: voor een alleenstaande zonder personen ten laste mag het maximum inkomen afhankelijk van de gemeente ongeveer 43.140 à 45.193 euro bedragen
 • De woning in het Vlaamse Gewest ligt
 • De woning tijdens het aflossen van de lening bewoond blijft en niet wordt verhuurd
 • De vastgelegde maximum verkoopwaarde niet overschreden wordt: deze bedraagt afhankelijk van de gemeente ongeveer 275.500 euro
 • U voldoet aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit: dit betekent dat u op het moment dat u de lening afsluit geen andere woning of gronden mag bezitten
 • U het woonkrediet kan afbetalen: uw inkomen is dus hoog genoeg om uw schulden af te lossen 

Hoe vraagt u een sociale lening aan? 

U kan zich inschrijven voor een sociale lening door: 

 • Een afspraak te maken met het Vlaams Woningfonds in uw provincie, met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of met een erkende kredietmaatschappij:
 • Tijdens de afspraak de benodigde documenten mee te brengen:
  • Uw identiteitskaart
  • De bewijsstukken voor uw inkomsten van de laatste 6 maanden 
  • De gegevens van de aan te kopen woning of de kostprijs van de uit te voeren renovatiewerken

Hoeveel geld kan u lenen? 

Een van de grootste voordelen van een sociale lening is dat u tot 100% van de prijs van de woning of renovatiewerken kan lenen. Dit terwijl u bij de meeste banken een deel eigen inbreng moet betalen. 

Het bedrag dat u met een sociale lening kan lenen, varieert op basis van enkele factoren. De rentevoet wordt berekend aan de hand van

 • Uw inkomen
 • Uw gezinssituatie
 • De ligging van de woning
 • De referentierentevoet 
 • De looptijd van de lening

Dankzij een sociale lening kan u ook met een bescheiden inkomen uw eigen woning kopen of renoveren. Liever niet kopen of renoveren? Dan kan u ervoor kiezen om een sociale woning te huren in België.

Sociale lening in België

Samengevat kan u ook als u het minder breed heeft een lening aanvragen voor de aankoop of renovatie van een woning. Dit is dan een sociale lening. U kan terecht bij uw sociale huisvestingsmaatschappij voor al uw vragen of voor hulp bij de aanvraag.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…