Search

Pour des informations en français,

Huisvesting » Huurondersteuning » Wanneer mag u een social woning huren in België?

Wanneer mag u een social woning huren in België?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 12 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Voor alle personen of gezinnen met een bescheiden inkomen, is er de mogelijkheid een studio, appartement of woning te huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De keuzemogelijkheden die u heeft, zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling, fysieke toestand en andere voorwaarden. Lees in dit artikel meer over die voorwaarden en hoe u aanspraak kan maken op een sociale huisvesting.

Sociale huisvesting in België
Een blok sociale woningen in Vlaanderen.

Wat zijn de voorwaarden om een sociale huisvesting te mogen huren?

Om kans te maken op een sociale woning:

 • Moet u minstens 18 jaar oud zijn
 • Mag uw gezinsinkomen van maximum 3 jaar terug niet meer bedragen dan:
  • € 25.850 als u een alleenstaande bent, zonder personen ten laste
  • € 28.015 als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • € 38.773 in alle andere gevallen (+ € 2.167 per persoon ten laste)
 • Mag u geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, zowel in het binnen- als buitenland, op het moment van de aanvraag
 • Moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Hoe verloopt de procedure?

Als u een sociale woning wilt huren, moet u zich eerst inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Er zijn er verschillende op de markt, dus kies er een in de regio waar u zou willen wonen. U kan telefonisch contact met hen opnemen, maar ook langsgaan. 

Noodzakelijke documentatie

Zorg dat u zeker de volgende documenten bij zich heeft:

 • Uw identiteitskaart
 • Uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • Documenten van uw leefloon of andere uitkeringen van de mutualiteit of het OCMW
 • Een attest van de samenstelling van uw gezin, dit kan u bij de gemeente opvragen
 • Een attest van de FOD sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt, als u of een gezinslid een handicap heeft
 • Een attest dat u en uw gezinsleden ouder dan 18 jaar Nederlands spreken of aan het leren zijn

Wat gebeurt er na uw sollicitatie?

Zodra u zich heeft ingeschreven, komt u op de wachtlijst te staan. Hoe lang deze is, hangt af van de regio waar u zich heeft ingeschreven en het aantal beschikbare sociale woningen. De toewijzing gebeurt standaard op basis van inschrijvingsdatum, maar het komt uitzonderlijk voor dat er andere voorrangsregels gelden. Hiervoor kan u contact opnemen met uw SHM.

Om de wachttijd mogelijks in te kunnen perken, kan u zich inschrijven bij verschillende verhuurinstanties tegelijk.

Wachtlijst & Toewijzing
Zodra u zich heeft ingeschreven, komt u op de wachtlijst te staan.

Hoeveel huur zal u moeten betalen?

De huurprijs van sociale woningen wordt bepaald door de Vlaamse overheid en heeft een vaste formule:

Inkomen/55 – gezinskorting – patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

Uw inkomen bepaalt dus voornamelijk de huurprijs die u uiteindelijk zal moeten betalen. Zowel de huurder als verhuurder kunnen hier niet van afwijken. De gezinskorting bedraagt € 20 per kind of persoon ten laste. Is uw kind gehandicapt? Dan verdubbelt deze prijs.

De patrimoniumkorting hangt af van de kwaliteit van de woning. Hoe goedkoper de woning op de private huurmarkt zou zijn, hoe meer korting u krijgt op de sociale tarieven. Onder huurlasten worden extra kosten verzameld, zoals bijvoorbeeld voor de huur van een aparte garagebox.

De energiecorrectie is een toeslag die geldt voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel. Omdat hier initieel kosten voor zijn gemaakt én u hierdoor bespaart op energiekosten, wordt hier een kleine toeslag voor aangerekend. 

Hulp bij huisvesting

Heeft u moeite om uw huur te betalen of staat u nog op de wachtlijst? Dan kan u terecht bij het OCMW. Zij schieten, onder strikte voorwaarden, uw huurwaarborg voor, helpen u als dakloze of kunnen u tijdelijk huisvesten in een doorgangswoning

Hetzelfde geldt voor ouderen. Wanneer u voldoende eigen middelen heeft, betaalt u uw verblijf in een rusthuis zelf. Kan u de rusthuisopname niet van u inkomen betalen? Dan wordt er aan uw onderhoudsplichtigen gevraagd het bedrag bij te passen. Beschikken ook zij over onvoldoende inkomen, dan vult het OCMW, onder bepaalde voorwaarden, het tekort aan.

Huisvestingsmogelijkheden in België

In België krijgt u langs verschillende kanten steun wanneer u zelf moeilijkheden ondervindt om uw huur te betalen. Zowel als dakloze, als kansarme persoon kan u terecht bij het OCMW en de Vlaamse overheid voor het aanvragen van een sociale woning.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…