Search

Pour des informations en français,

Gezondheid » Gezondheidszorgondersteuning » Wat is het bijzonder solidariteitsfonds of BSF?

Wat is het bijzonder solidariteitsfonds of BSF?

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 augustus 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Lijdt u aan een ernstige medische aandoening en wordt de verstrekking niet vergoed door de verplichte ziekteverzekering? Dan kan u in sommige gevallen een financiële tegemoetkoming krijgen van het bijzonder solidariteitsfonds of BSF. Dit is een fonds van het Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering of RIZIV. Hieronder gaan we dieper in op wie een tegemoetkoming van het BSF kan aanvragen en hoe u dat kan doen.

Wat is het bijzonder solidariteitsfonds of BSF?
Wanneer u dus lijdt aan een ernstige medische aandoening en niet genoeg ondersteund kan worden door uw ziekteverzekering, dan kan u een financiële tegemoetkoming krijgen.

Wanneer kan u beroep doen op een tegemoetkoming van het bijzonder solidariteitsfonds? 

Het bijzonder solidariteitsfonds vormt een extra vangnet naast de verplichte ziekteverzekering. Zo kunnen ernstig zieke patiënten toch een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer de verplichte ziekteverzekering geen terugbetaling voorziet. 

U kan een beroep doen op het BSF als

 • De indicatie waarvoor uw arts-specialist de verstrekking heeft voorgeschreven zeldzaam is 
 • U aan een zeldzame aandoening lijdt en continue en complexe verzorging nodig heeft
 • U nood heeft aan medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn (met uitzondering van geneesmiddelen)
 • Uw chronisch ernstig ziek kind een behandeling nodig heeft 
 • U verzorging nodig heeft in het buitenland 

De verstrekking die u nodig heeft, voldoet bovendien aan volgende voorwaarden

 • De verstrekking is duur 
 • Medische instanties hebben de wetenschappelijke waarde en doeltreffendheid van de verstrekking erkend
 • De verstrekking is voorgeschreven voor de behandeling van vitale functies
 • Er is voor u geen andere behandeling mogelijk die wel voor terugbetaling in aanmerking komt
 • De verstrekking is voorgeschreven door een arts-specialist met een specialisatie in uw aandoening

Wanneer kan u geen beroep doen op het bijzonder solidariteitsfonds? 

U kan géén beroep doen op het BFS als: 

 • De factuur niet op uw naam of niet op naam van uw kind staat 
 • Het BSF komt niet tussen in honorariumsupplementen 
 • De kosten van de verstrekking reeds terugbetaald worden, bijvoorbeeld vanuit de verplichte ziekteverzekering 

Hoe kan u een tegemoetkoming door het BSF aanvragen? 

Wilt u een financiële tegemoetkoming door het bijzonder solidariteitsfonds aanvragen? 

 • Richt u tot de adviserend arts van uw ziekenfonds
 • Stuur uw aanvraag via een aangetekende brief per post, of op eender welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen
 • Voeg zeker de benodigde documenten toe aan uw aanvraag. Deze documenten kan u bekomen bij uw ziekenfonds en arts-specialist

Gaat het om een chronisch ziek kind? Dan kan een tussenpersoon, zoals uw ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis, in uw plaats de aanvraag indienen bij het bijzonder solidariteitsfonds. 

U kan een aanvraag bij het BSF indienen tot maximum 3 jaar na aflevering van de verstrekking. In tussentijd dient u wel uw facturen voor de verstrekking te betalen. 

Welke documenten heeft u nodig? 

Voeg bij uw aanvraag voor het BSF zeker volgende documenten toe: 

 • Een voorschrift van uw arts-specialist voor de gevraagde verstrekking
 • Een recent medisch verslag opgesteld door uw arts-specialist 
 • Wetenschappelijke literatuur (uw arts-specialist zal u deze bezorgen) die aantoont dat uw aanvraag aan de voorwaarden van het BSF voldoet 
 • Een factuur op uw naam of naam van uw kind, of een gedetailleerde offerte
 • Een verklaring op erewoord waarin u verklaart:
  • Dat u geen andere tegemoetkomingen voor de gevraagde verstrekking geniet 
  • Dat u voldoende informatie van uw arts-specialist heeft gekregen over de voordelen en risico’s van de verstrekking 
  • Dat uw arts-specialist u informeerde dat er geen alternatieve behandeling mogelijk is  
 • In het geval van ingevoerde geneesmiddelen vermeld u de prijs van het geneesmiddel zoals verkocht vanuit de fabriek waar ze in dat land gemaakt worden

Wie beslist er over uw aanvraag? 

Het College van artsen-directeurs van RIZIV beslist om uw aanvraag wel of niet te aanvaarden. Zij bepalen eveneens het bedrag van de tegemoetkoming. 

De tegemoetkoming wordt nadien aan u of aan uw verstrekker uitbetaald door uw ziekenfonds

Bent u niet akkoord met de beslissing van het College van artsen-directeurs? Dan kan u binnen 3 maanden na het ontvangen van de beslissing een procedure inleiden bij de Arbeidsrechtbank. 

Bijzonder solidariteitsfonds België

Dankzij het bijzonder solidariteitsfonds kan u dus in sommige gevallen toch van een tegemoetkoming genieten wanneer de verplichte ziekteverzekering geen terugbetaling voorziet. Dit verloopt steeds via het RIZIV. Dit is dus ook de instelling waarmee u contact kan opnemen bij vragen of wanneer u hulp nodig heeft.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…