Search

Pour des informations en français,

Immigratie » Andere hulp voor immigranten » Dringende medische hulp voor illegale immigranten

Dringende medische hulp voor illegale immigranten

Door IntFormalities
Bijgewerkt op 13 november 2023
Geschatte leestijd: 4 minuten

Al wie onwettig of illegaal in België verblijft, heeft wel recht op medische hulp. Dit kan van pas komen als u zelf nog niet de middelen heeft om deze hulp in te schakelen. Het wordt verleend via het OCMW die tevens ook de medische kosten betaalt. In dit artikel leggen we uit wat het precies inhoudt en hoe u het kan aanvragen.

Dringende medische hulp voor illegale immigranten
In België kunt u dringende medische hulp krijgen wanneer u illegaal in het land verblijft.

Wat is dringende medische hulp (DMH)?

Dringende medische hulp is er voor mensen zonder wettig verblijf in België. De hulp kan bestaan uit volgende zaken:

  • preventieve of curatieve medische zorg. Ook nazorg in het kader van besmettelijke ziekten kan worden toegediend
  • ambulante zorg en zorg in een verplegingsinstelling

Om enkele voorbeelden te geven van zaken die wel binnen de DMH vallen:

  • het bezoek aan een huisarts, tandarts,…
  • de onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te stellen (echografie, een RX onderzoek, een scan)
  • de ingreep en de revalidatie na een ingreep (bijvoorbeeld kinesitherapie)
  • medicatie

Wat valt er dan niet onder dringende medische hulp? Alles wat met voeding, kleding of huisvesting te maken heeft.

U kunt ook lezen: Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in België: financiële hulp aanvragen.

Voorwaarden voor medische hulp

Om gebruik te kunnen maken van de dringende medische hulp, moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • u moet onwettig in België verblijven
  • u moet hulpbehoevend zijn
  • u moet het attest ‘dringende medische hulp’ invullen en afgeven

Hoe verloopt de aanvraag?

U kan zelf naar het OCMW stappen, maar de aanvraag kan ook gebeuren via de hulpverlener in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Deze aanvraag bevat dan de identiteitsgegevens, het adres en contactgegevens van de hulpbehoevende alsook een handtekening van de hulpverlener.

Het OCMW voert dan een onderzoek uit om te zien of u bevoegd bent of niet. Idealiter wordt dit onderzoek gedaan nog voor de medische hulp wordt toegediend. Het kan dus handig zijn om al een preventieve aanvraag in te dienen.

Tijdens het onderzoek wordt voornamelijk gekeken of de persoon inderdaad onwettig in België verblijft of niet. Dit kan door het rijksregister te raadplegen. Er wordt ook gecheckt of u zelf kan betalen of het OCMW moet tussenkomen.

Beslissing van tenlastneming

Beslist het OCMW inderdaad om de kosten op zich te nemen, dan wordt deze beslissing opgenomen in de databank Mediprima en krijgt u als hulpvrager een medische kaart met uw INSZ-nummer. De kaart zelf biedt een financiële dekking tot 3 maanden. Daarna moet het onderzoek opnieuw gedaan worden.

Gebruik van het attest DMH

Indien u zorg nodig heeft in het ziekenhuis, moet een attest dringende medische hulp worden opgesteld. Dit attest wordt aangevraagd door de hulpverlener en wordt bewaard in het ziekenhuis tot alle zorgen zijn toegediend.

Voor zorgen die buiten het ziekenhuis worden toegediend, is het attest niet verplicht. U mag wel altijd zelf een attest opstellen voor de zekerheid.

Doorfacturatie kosten

Als het OCMW de kosten op zich neemt, hoeft u dus niks te betalen. Na de zorgverlening, zal het OCMW binnen de 60 dagen het POD-MI op de hoogte brengen, waarna zij de kosten terugstorten aan het OCMW. 

Dringende medische hulp aanvragen in België

Indien u dringende medische hulp nodig heeft in België als illegale immigrant, kan u zich daarvoor richten bij het OCMW van uw verblijfplaats. Afhankelijk van de gemeente, zullen de contactgegevens anders zijn. U kan dit steeds online raadplegen. Kies er best voor om preventief al een dossier te laten samenstellen zodat het onderzoek kan gebeuren nog voor de medische kosten worden gemaakt. Dit versnelt het proces voor het OCMW en voor u.

Deel het artikel

IntFormalities

IntFormalities

Misschien vind je het ook leuk...

VERTEL ONS JE SUGGESTIES!

Gebruik ons ​​contactformulier om ons te vertellen over andere onderwerpen die u interesseren…